"Aby byli jedno w Twoim ręku"

Hasło tegorocznego tygodnia brzmi: „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37,17). Ciekawostką jest fakt, że zostało ono zaproponowane przez ekumeniczną grupę chrześcijan z Korei. Hasła ekumenicznego tygodnia pochodziły do tej pory z Nowego Testamentu, ewentualnie z Psalmów. Tym razem motto zaczerpnięte zostało ze starotestamentalnej Księgi Ezechiela.

Aby zrozumieć jego sens, trzeba uwzględnić kontekst. Ezechiel był prorokiem i kapłanem, który działał w latach 594–571 przed Chr. Żył w narodzie żydowskim podzielonym na dwa królestwa: północne i południowe. Ta okoliczność przypomina bardzo sytuację Koreańczyków. Ezechiel dodawał otuchy ludowi w tragicznej sytuacji podziału, szerzącego się bałwochwalstwa, odejścia od przykazań. Jedna z wizji prorockich Ezechiela to obraz połączenia w Bożych dłoniach dwóch kawałków drewna, które symbolizują rozdzielone królestwa (Ef 37,15-23). Można tu dostrzec także aluzję do krzyża, złożonego z dwóch kawałków drewna. To Chrystus na krzyżu dokonał pojednania człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. Hasło tegorocznego tygodnia modlitw przywołuje prorocką wizję Ezechiela. Słowo proroka jest z zawsze skierowane na spełnienie w przyszłości. Bije z niego nadzieja na pojednanie wyznawców Chrystusa „w ręku Boga”. O tę jedność będziemy się modlić zgodnie ze stuletnią tradycją od 18 do 25 stycznia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama