Franciszek: ekumenizm wciąż musi znaczyć naszą drogę

Papież spotkał się niemieckimi luteranami.

O owocach płynących z pokonywania wzajemnych uprzedzeń i konieczności dalszego kroczenia drogą ekumenizmu mówił Papież w czasie spotkania z niemieckim komitetem Światowej Federacji Luterańskiej oraz przedstawicielami Kościoła ewangelicko-luterańskiego w Niemczech. Franciszek wyraził nadzieję, że przy pomocy Ducha św. w niedalekiej przyszłości uda się pokonać wszelkie wciąż istniejące różnice.

Ojciec Święty nawiązał do ubiegłorocznych katolicko-luterańskich obchodów upamiętnienia Reformacji. Przypomniał, że 500 lat, często bolesnej historii, było naznaczonych konfliktami i podziałami, jednak ostanie 50 lat otworzyło na rosnącą komunię. „Dzięki działaniu Ducha św., braterskim spotkaniom, ważnym gestom naznaczonym bardziej logiką Ewangelii niż ludzką strategią, a także dzięki oficjalnemu dialogowi katolicko-luterańskiemu możliwe stało się pokonanie dawnych uprzedzeń przez obydwie strony” – podkreślił Papież wyrażając nadzieję na rychłe przezwyciężenie wciąż istniejących różnic.

"Wspólne upamiętnienie Reformacji potwierdziło nam, że ekumenizm nadal będzie znaczył naszą drogę. Coraz bardziej staje się on koniecznością i pragnieniem, co pokazują wspólne modlitwy oraz wiele spotkań ekumenicznych, które miały miejsce w ubiegłym roku. Nie zapominajmy, by rozpoczynać od modlitwy, aby to nie ludzkie projekty wyznaczały drogę, ale Duch Święty. Tylko On otwiera drogę i oświetla kroki, które należy podjąć. Duch miłości może nas jedynie skierować na szlaki miłosierdzia – mówił Franciszek. – Jako chrześcijanie, katolicy i luteranie, przede wszystkim jesteśmy wezwani do miłości «jedni drugich gorąco czystym sercem» ponieważ «jesteśmy bowiem ponownie do życia powołani dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa» (por. 1P 1, 22-23). Cierpienia tak wielu braci prześladowanych z powodu wiary w Jezusa również są pilnym wezwaniem do osiągnięcia coraz bardziej konkretnej i widocznej jedności między nami".

Franciszek wskazał na znaczenie prowadzenia dalszego dialogu teologicznego. Wskazał, że m.in. takie kwestie, jak rozumienie Kościoła, Eucharystii i kapłaństwa wymagają dalszego dobrego pogłębienia. Zachęcił zarazem, by dialog ekumeniczny nie był czymś jedynie elitarnym, ale angażował jak najwięcej osób. „Módlmy się – mówił na zakończenie ekumenicznej audiencji Franciszek – aby nasze bycie chrześcijanami było coraz bardziej skoncentrowane na Jezusie i naznaczone odwagą misji”.

«« | « | 1 | » | »»