Papież w Genewie: przejście od wiosny do lata

Franciszek nie neguje konieczności prowadzenia pogłębionego dialogu teologicznego, jednak promuje zarazem ekumenizm spotkania i osobistego dialogu – wskazuje ks. Lawrence Iwuamadi. Dodaje, że spowodowało to znaczne ocieplenie klimatu wzajemnych relacji.

Nigeryjski kapłan jest dziekanem Instytutu Ekumenicznego w Bossey, który w czasie swej ekumenicznej pielgrzymki odwiedził Ojciec Święty.

Instytut w Bossey jest międzynarodowym centrum spotkania, dialogu i formacji Światowej Rady Kościołów. Położony 25 km od Genewy ośrodek powstał w 1946 r. Przybywają tam studenci i naukowcy z całego świata reprezentujący różne Kościoły i kultury, których łączy dialog ekumeniczny.

„Spotkanie Papieża z naszymi studentami ma ogromne znaczenie, jego osoba, sposób życia i nauczania budzą ogromne zainteresowanie, również dla wielu przedstawicieli świata niekatolickiego jest ważnym autorytetem” – mówi ks. Iwuamadi.

“Papież Franciszek wprowadził dialog ekumeniczny na kolejny poziom. On nigdy nie negował znaczenia dialogu teologicznego, zarazem jednak zawsze kładł nacisk na to, że najpierw musimy zacząć go stosować w praktyce, że musimy iść zarazem do przodu. Dopiero idąc wspólną drogą, jesteśmy w stanie nawzajem zrozumieć, kim jest ten drugi. Właśnie w takiej sytuacji zaczyna się budować wzajemne zaufanie i rozmawiać o najtrudniejszych sprawach – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Iwuamadi. – Widzimy, że za tego pontyfikatu na różnych płaszczyznach natężyła się współpraca ze Światową Radą Kościołów. Coraz częściej są cytowane dokumenty Franciszka. Jest ogromne zainteresowanie, stąd też przechodzimy od «wiosny w ekumenizmie» do «ekumenicznego lata», ta zmiana klimatu ma ogromne znaczenie. Pielgrzymka Papieża jest bardzo ważna również dla wspólnoty katolickiej w całej Szwajcarii. Franciszek zawsze przemawia do ludzkich serc.”

Ks. Iwuamadi został dziekanem Instytutu Ekumenicznego w Bossey w bieżącym roku. Wcześniej przez sześć lat wykładał tam ekumeniczną hermeneutykę biblijną z ramienia Papieskiej Rady dla Popierania Jedności Chrześcijan. „Dla wielu naszych wykładowców i studentów spotkanie ze mną jest pierwszym bezpośrednim kontaktem z Kościołem katolickim i jest to niesamowicie ważne dla ekumenicznego wymiaru naszego instytutu” – podkreśla ks. Iwuamadi.

«« | « | 1 | » | »»