Ukraina: Część biskupów UKPPM spotkała się z prezydentem

Część biskupów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (UKPPM) spotkała się z prezydentem Petrem Poroszenką w sprawie zjednoczenia ukraińskich cerkwi dla otrzymania tomosu (aktu) o autokefalii - poinformował rzecznik szefa państwa Swiatosław Cehołko.

"Rosyjski scenariusz został zerwany. Przedstawiciele grupy biskupów UKPPM, którzy popierają prośbę do Patriarchy Ekumenicznego (Konstantynopola) o nadanie autokefalii, spotkali się z prezydentem w Ukraińskim Domu" - napisał Cehołko w środę na Facebooku.

Cehołko poinformował, że prezydent przekazał podczas spotkania, iż Konstantynopol gotów jest pomóc w przygotowaniach do soboru zjednoczeniowego prawosławnych na Ukrainie. Rzecznik nie podał, ilu hierarchów uczestniczyło w spotkaniu. 

"Biskupi opowiedzieli prezydentowi o bezprecedensowej presji Moskwy, która naciska na biskupów UKPPM, gotowych przyłączyć się do tworzenia nowej, jednej Cerkwi" - dodał Cehołko.

Spotkanie hierarchów podległej Moskwie Cerkwi z prezydentem planowane było w poniedziałek. Szef państwa zaprosił ich do Ukraińskiego Domu w Kijowie, jednak ci tam nie przybyli. Biskupi zebrali się w Ławrze Peczerskiej, gdzie przeprowadzili niezaplanowany sobór i ogłosili, że zrywają dialog z Konstantynopolem. Ogłosili także, iż decyzje Patriarchatu Konstantynopolitańskiego w sprawie autokefalii ukraińskiej Cerkwi nie mają siły kanonicznej.

"Uważamy działania Patriarchatu Konstantynopolitańskiego za ingerencję w sprawy wewnętrzne innej Cerkwi prawosławnej i za próbę decydowania o ukraińskiej kwestii cerkiewnej z udziałem władz państwowych i odszczepieńców, przy ignorowaniu głosu kanonicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego" - ogłosili uczestnicy soboru, na czele którego stoi metropolita kijowski i całej Ukrainy Onufry.

Spotkanie Poroszenki z hierarchią Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego miało być kolejnym spotkaniem prezydenta przed soborem zjednoczeniowym, którego data nie została jeszcze ustalona. Wcześniej prezydent spotkał się z przedstawicielami nieuznawanej dotąd za kanoniczną Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego oraz Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej.

Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola potwierdził w październiku, że wszczyna procedurę nadania autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu. Rosyjska Cerkiew Prawosławna (RPC) jest temu zdecydowanie przeciwna; uważa Ukrainę za swoje terytorium kanoniczne i sprzeciwia się jej niezawisłości.

Według ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I decyzje podejmowane przez Konstantynopol mają moc wiążącą dla wszystkich Kościołów prawosławnych. Zwierzchnik prawosławia podkreślał też, że autokefalia dla Kościoła ukraińskiego doprowadzi do zjednoczenia wszystkich członków Kościoła prawosławnego na Ukrainie.

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego powstał po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości w roku 1992, ale nie był uznawany przez Kościoły prawosławne na świecie. Na Ukrainie działają trzy Kościoły prawosławne, ale tylko jeden z nich - podlegający Patriarchatowi Moskiewskiemu - był dotychczas kanoniczny i uznawany przez pozostałe Kościoły prawosławne na świecie.

«« | « | 1 | » | »»