Izrael: wyrok w sprawie sprzedaży chrześcijańskich budynków

Izraelski Sąd Najwyższy odrzucił apelację złożoną przez Patriarchat greckoprawosławny w Jerozolimie domagający się wstrzymania sprzedaży trzech budynków należących do patriarchatu, a znajdujących się na terenie starego miasta. Budynki zakupiła żydowska organizacja Ateret Cohanim.

Zdaniem przywódców wspólnot chrześcijańskich w Jerozolimie w ten sposób zostaje pogwałcona integralność Świętego Miasta.

W uzasadnieniu wyroku czytamy, że własność patriarchatu grecko-prawosławnego została legalnie zakupiona przez pośredników z zagranicy reprezentujących żydowską organizację. W ten sposób utrzymano wyrok wydany dwa lata temu przez Sąd Rejonowy Jerozolimy. Dwa z trzech sprzedanych budynków znajdują się w dzielnicy chrześcijańskiej. Do transakcji doszło w 2004 r., co wywołało oburzenie i protesty ze strony członków grecko-prawosławnej Cerkwi.

Przypomnijmy, że w 2017 r. po pierwszym wyroku dotyczącym sprzedaży własności patriarchatu grecko-prawosławnego przywódcy wspólnot chrześcijańskich w Jerozolimie, w tym łaciński patriarcha abp Pierbattista Pizzaballa, podpisali dokument, w którym potępiono systematyczne próby pogwałcenia integralności Świętego Miasta oraz osłabiania obecności chrześcijan w Ziemi Świętej.

«« | « | 1 | » | »»