Tylko słowo

Jestem przekonany, że Bóg różnymi sposobami mówi do człowieka, że odpowiada na pytania dotyczące naszej egzystencji, że pomaga podejmować właściwe decyzje...

Cykl rozważań prezentujący naukę ewangelicką, publikowany w latach 2005 - 2007 na łamach ewangelickiego kwartalnika "Warto"

W ewangelii według św. Marka 13,22-23 czytamy: Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych. Wy tedy baczcie: Przepowiedziałem wam wszystko. Jezus w tych słowach ostrzega nas przed realnym niebezpieczeństwem ulegnięcia zwiedzeniu przez fałszywych proroków, którzy będą powoływali się na Jego imię. Dlatego nie możemy lekceważyć tego niebezpieczeństwa. Każdy z nas jest potencjalnie zagrożony. Więc musimy zadać sobie pytanie: co pozwoli mi zabezpieczyć się przed tym niebezpieczeństwem?

Czasami trudno uwierzyć, że ktoś, u kogo widać wielką gorliwość, może głosić fałszywą naukę. Może więc zostać postawione fałszywe twierdzenie, że zaangażowanie i żarliwość o "sprawy Pańskie" jest miernikiem prawowierności. W ewangelii Mateusza w 7 rozdziale jest napisane: Nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym czasie wielu mi powie: Panie, Panie czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Myślę, że ludziom, którzy usłyszą te słowa nie można zarzucić braku gorliwości, nie będzie jednak ona w Bożych oczach okolicznością łagodzącą wyrok. Przy okazji cytowania słów Pana Jezusa, możemy jednoznacznie stwierdzić, że także nadprzyrodzone znaki i cuda nie są gwarantem tego, że ktoś nie poprowadzi nas na bezdroża fałszywej nauki. Co więc może nas zabezpieczyć przed pójściem fałszywą drogą? Jedynie Słowo.

Apostoł Paweł tak napisał do swego ucznia Tymoteusza: Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany 2 Tm 3,14-17. Święty Paweł wskazuje Tymoteuszowi, a także nam, jedyne źródło właściwej nauki: Pisma Święte. To Duch Święty poprzez Boże Słowo może wzbudzić w nas wiarę. (Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe Rz 10,17.) Pismo Święte jest nam także pomocne do duchowego wzrostu, którym jest między innymi wzrastanie w poznawaniu Boga (Kol 1,10c). Boże Słowo jest także pożyteczne do wykrywania błędów.

W Biblii znajdujemy pełne Boże Objawienie. W niej Bóg objawił nam wszystko, co chce, abyśmy o Nim wiedzieli; objawił nam swoją wolę i drogę zbawienia. Jeżeli przyjmiemy, że zdanie to jest prawdziwe (jedynie Słowo), to zyskujemy narzędzie, które pomoże nam badać i kontrolować każdą usłyszaną naukę. Każda nauka głoszona przez Kościoły, grupy, nauczycieli, ewangelistów, misjonarzy może i powinna podlegać kontroli Bożego Słowa. Jeżeli jakaś nauka nie będzie zgodna z Biblią lub będzie zawierała "dodatkowe objawienie", możemy być pewni, że prowadzi ona na bezdroża fałszywej nauki.

Jedynie Słowo może zabezpieczyć nas przed błądzeniem. Przyjmując tę prawdę, musimy jednak uporać się z dwoma istotnymi pytaniami:

Skąd wiemy, że wszystkie księgi, które zawiera Biblia są rzeczywiście Bożym Słowem? Czyli musimy odpowiedzieć na pytanie dotyczące Kanonu.
Czy Bóg może dawać nam także dzisiaj swoje objawienie? A jeżeli tak, to jak ono ma się do Biblii? Czyli pytamy o to, czy objawienie Boże jest otwarte, czy zamknięte.
Trzydzieści dziewięć ksiąg Starego Testamentu przyjmujemy (za narodem żydowskim) jako kanoniczne i dlatego, że używał ich Pan Jezus, są one także cytowane w Nowym Testamencie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama