Watykan apeluje do Chin o poszanowanie wolności religijnej

Watykan zaapelował do władz Chin o to, by szanowały konstytucyjną wolność religijną oraz "sumienie i głębokie przekonania katolickie" przedstawicieli duchowieństwa, którzy zgodnie z nowymi przepisami muszą oficjalnie się zarejestrować, by móc pełnić posługę.

W piątek ogłoszono "wytyczne duszpasterskie Stolicy Apostolskiej w sprawie cywilnej rejestracji duchowieństwa w Chinach".

Jak wyjaśniono w Watykanie, "wielu duszpasterzy jest głęboko zaniepokojonych, ponieważ sposób tej rejestracji, obowiązkowej zgodnie z nowymi przepisami o aktywności religijnej" niesie z sobą prawie zawsze "konieczność podpisania dokumentu, w którym mimo zobowiązania powziętego przez władze chińskie w sprawie poszanowania doktryny katolickiej należy zadeklarować, że akceptuje się między innymi zasadę niezależności, autonomii i samorządności Kościoła w Chinach".

"Od dłuższego czasu docierają do Stolicy Apostolskiej ze strony biskupów Chin kontynentalnych prośby o konkretne wskazówki dotyczące postawy, jaką należy przyjąć wobec obowiązku złożenia wniosku o cywilną rejestrację" - podkreślono w watykańskim dokumencie.

Stolica Apostolska "z jednej strony nie zamierza naruszać niczyjego sumienia; z drugiej - uważa, że doświadczenie nielegalnej działalności nie należy do normalnego życia Kościoła" - głosi tekst. Przypomina się w nim, iż "historia pokazała, że duszpasterze i wierni wybierają ją tylko w naznaczonym cierpieniem pragnieniu utrzymania swej nienaruszonej wiary".

Dlatego Watykan poprosił, aby "cywilna rejestracja duchowieństwa odbywała się z gwarancją poszanowania sumienia i głębokich katolickich przekonań tych osób".

"Obowiązkiem jest przypomnienie nade wszystko tego, iż konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej mówi formalnie o ochronie wolności religijnej" - zaznaczyła Stolica Apostolska. Następnie zwrócono uwagę, że podpisane we wrześniu 2018 roku tymczasowe porozumienie dwustronne "uznaje szczególną rolę Następcy Świętego Piotra", co "logicznie prowadzi Stolicę Apostolską" do interpretowania "niezależności" Kościoła w Chinach "nie w znaczeniu absolutnym jako separację od papieża i Kościoła powszechnego, lecz w odniesieniu do sfery politycznej, co ma miejsce na całym świecie".

"Stolica Apostolska nadal prowadzi dialog z chińskimi władzami w sprawie rejestracji biskupów i kapłanów, by znaleźć formułę, która przy tym akcie będzie szanować nie tylko chińskie prawo, ale także doktrynę katolicką".

Ponadto w wytycznych zawarty jest apel Watykanu do władz Chin o to, by "nie wywierały presji poprzez zastraszanie +nieoficjalnych+ wspólnot katolickich", co - jak przyznano - "już miało miejsce".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama