60. urodziny ekumenisty

16 czerwca 60 lat obchodził ewangelicki biskup diecezji cieszyńskiej i przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej bp Paweł Anweiler.

Urodził się w Kaliszu 16 czerwca 1950 r. Ukończył w 1968 r. w Kaliszu I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka i rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył z tytułem magistra teologii ewangelickiej w 1974 r.

Po egzaminie "pro venia concionadi" został ordynowany na księdza ewangelickiego przez bp. Andrzeja Wantułę w dniu 24 lutego 1974 r.

Pracę duszpasterską rozpoczyna jako wikariusz w Kaliszu, następnie w Kępnie, w roku 1979 obejmuje parafię w Częstochowie, gdzie w roku 1981 zostaje wybrany jej proboszczem.

Od roku 1985 jest członkiem Synodu Kościoła. 24 listopada 1991 r. zostaje wybrany przez Synod Diecezji Cieszyńskiej biskupem diecezjalnym tej diecezji. Jego konsekracja na urząd Biskupa oraz wprowadzenie w urzędowanie odbyła się w kościele Zbawiciela w Bielsku - Białej 9 lutego 1992 r. Głównym konsekratorem był Zwierzchnik Kościoła bp Jan Szarek. W roku 2002 synod diecezjalny wybrał bp. Anweilera na drugą kadencję (2002-2012) jako zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej.

Bp Anweiler 22 maja 1995 r. w czasie kilkunastogodzinnego pobytu Jana Pawła II na ziemi polskiej w kościele luterańskim w Skoczowie przyjął go jako gospodarz diecezji cieszyńskiej. „Zarówno Papież, jak i pełniący rolę gospodarza biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Anweiler powiedzieli wiele ciepłych słów o potrzebie miłości braterskiej i wzajemnego szacunku między wyznawcami Chrystusa”

24 czerwca 1976 r. w kościele w Jaworzu zawarł święty związek małżeński z Haliną Mędrek, która obecnie jest dyrektorem parafialnego Domu Opieki „Soar” w Bielsku – Białej. Małżeństwo Anweiler mają jednego syna.

Przed kilku laty bp Anweiler odkrył w sobie talent pisarski. Jest poetą licznych wierszy i esejów, m.in. w roku 2005 wydał tomik pt. "Błogosław, duszo moja, Panu", w r. 2007: "Zbliżenia", w r. 2008: "Zamyślenia", a w dniu Jubileuszu 60 – tych urodzin odbędzie się nowa promocja książkowa.
(Na zdjęciu pierwszy z prawej strony ks. bp Paweł Anweiler wraz z polskimi biskupami luterańskimi w siedzibie Światowej Federacji Luterańskiej w Genewie wraz jej generalnym sekretarzem ks. dr Ishmaelem Noko w dniu 10 VII 2003 r.).

Bp Anweiler należy do Beskidzkiego Stowarzyszenia Ratowania Serca (od 1998 wiceprezes) oraz Bielskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama