Kościoły na rzecz jedności narodów

W najbliższy czwartek 24 czerwca odbędzie się w Warszawie kolejna tura rozmów przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski i Patriarchatu Moskiewskiego. Tematem będzie wspólny dokument o wkładzie obydwu Kościołów w dzieło pojednania.

Delegacji rosyjskiej przewodniczy metropolita wołokołamski Hilarion (Ałfiejew), przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych (OWCS) Patriarchatu Moskiewskiego. W jej skład wejdą prawdopodobnie ihumen Filip Riabych, zastępca metropolity Hilariona, w Wydziale Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych oraz ks. Siergiej Zwonariow, sekretarz do spraw zagranicznych tegoż wydziału.

Konferencję Episkopatu Polski reprezentują abp Henryk Muszyński, Prymas Polski-senior, bp Stanisław Budzik, sekretarz generalny Episkopatu oraz bp Tadeusz Pikus, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu ds. Ekumenizmu.

Poprzednie spotkanie (ale bez udziału metropolity Hilariona, który nie dojechał z przyczyn komunikacyjnych) miało miejsce w Warszawie 26 lutego br. Wówczas, jak głosił oficjalny komunikat: „Postanowiono rozpocząć prace nad projektem wspólnego dokumentu na temat wkładu naszych Kościołów w dzieło pojednania między narodami Rosji i Polski. Omówiono tematy przyszłego dialogu i zaproponowano powołanie dwustronnej komisji złożonej z przedstawicieli obu Kościołów. Za pożyteczne uznano zaproszenie do dialogu także przedstawicieli Kościoła Prawosławnego w Polsce i Kościoła Katolickiego w Rosji”.

W ślad za tym strona rosyjska jak i polska powołała zespoły redagujące projekt dokumentu. Oba projekty będą tematem czwartkowych rozmów w Warszawie.

Na spotkaniu w lutym postanowiono także, że w prace zespołu polskiego zostanie włączony w charakterze konsultanta przedstawiciel Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, a do zespołu rosyjskiego reprezentant Kościoła Katolickiego w Federacji Rosyjskiej. Sygnatariuszami dokumentu będą dwa Kościoły: Rosyjski Kościół Prawosławny i Kościół Katolicki w Polsce.

Metropolita Hilarion przyjedzie do Warszawy jutro, 23 czerwca. W środę spotka się z metropolitą Sawą, zwierzchnikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, a o godz. 16.00 weźmie udział w prezentacji książki patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla pod tytułem “Wolność i odpowiedzialność: w poszukiwaniu harmonii”. Prezentacja odbędzie się w Centrum Luterańskim w Warszawie przy ul. Miodowej.

Zebrane w książce wystąpienia i artykuły patriarchy Cyryla dotyczą chrześcijańskiej wizji praw i swobód człowieka. Polemizuje on z przedstawicielami neoliberalizmu, usiłującymi wykluczyć wartości chrześcijańskie z życia współczesnego społeczeństwa. Wskazuje na konieczność dialogu ludzi różnych kultur i tradycji. Podkreśla zasadniczą zgodność prawosławnych z papieżem w przeciwstawianiu się ideologii sekularyzmu. Ideologię tę patriarcha porównuje do walki z chrześcijaństwem, jaką prowadzili komuniści w Związku Radzieckim.

Po rozmowach z przedstawicielami polskiego Episkopatu, w czwartek o godz. 14.00 przewidziana jest konferencja prasowa w Sekretariacie Episkopatu Polski.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama