Dziś ewangelicy obchodzą Święto Reformacji

Święto Reformacji obchodzą 31 października ewangelicy na całym świecie. Przypada ono w rocznicę ogłoszenia w 1517 r. przez ks. Marcina Lutra słynnych 95 tez przeciwko odpustom, przeznaczonych do dysputy na uniwersytecie w Wittenberdze.

Powszechnie przyjmuje się, że protestantyzm jako odrębny odłam chrześcijaństwa wyłonił się po 1517 r., przy czym za symboliczną datę jego narodzin przyjmuje się dzień 31 października tegoż roku, kiedy to niemiecki mnich augustiański Marcin Luter miał przybić na drzwiach kościoła katolickiego w Wittenberdze 95 tez podważających katolickie prawdy wiary, a zwłaszcza naukę o odpustach.

I chociaż znawcy zagadnienia są obecnie przekonani, że ani w tym dniu, ani potem, ani w żadnym innym mieście Luter owych tez nie przybił, a cała sprawa jest późniejszym o kilkanaście lat wymysłem jego przyjaciela i ucznia – Filipa Melanchtona, to jednak ostatni dzień października uznaje się powszechnie za początek nie tylko luteranizmu, ale całej reformacji.

Pierwszą historycznie i genetycznie gałęzią protestantyzmu jest ewangelicyzm lub Kościoły reformacyjne, tzn. wywodzące się bezpośrednio z reformacji. Są to luteranie i ewangelicy reformowani (pochodzący od uczniów Jana Kalwina). Kościoły ewangelickie są najliczniejsze w protestantyzmie: obecnie na całym świecie żyje ok. 60 mln luteran i ponad 70 mln ewangelików reformowanych. Do nurtu ewangelickiego zaliczają się też metodyści, choć ich powstanie przypada na rok 1738.

Drugim wielkim prądem w protestantyzmie są tzw. Kościoły wolne, zwane też niekiedy ewangelicznymi lub ewangelikalnymi dla odróżnienia od ewangelickich. Powstanie ich wiąże się z tzw. II reformacją, jaka dokonała się już wśród samych protestantów, głównie w Stanach Zjednoczonych na przełomie XVIII i XIX wieku.

Istniejące do tego czasu Kościoły reformacyjne coraz bardziej kostniały w swych doktrynach i życiu duchowym, co wywoływało niezadowolenie wielu, co wrażliwszych jednostek, którym nie odpowiadała albo nadmierna surowość Kościoła oficjalnego, albo – odwrotnie i częściej – nadmierny jego liberalizm i zeświecczenie. W ten sposób powstały takie wspólnoty wyznaniowe jak baptyści, uczniowie Chrystusa, wolni chrześcijanie (darbyści), chrześcijanie ewangeliczni, adwentyści dnia siódmego, mennonici, itp. Są w tej grupie duże wspólnoty, jak baptyści, których jest ok. 40 mln czy adwentyści – 10-12 mln, ale są też grupy niewielkie, jak wspomniani mennonici – niespełna milion wyznawców.

Trzecim dużym, a przy tym bardzo dynamicznie rozwijającym się obecnie, nurtem protestantyzmu jest pentekostalizm, czyli ruch zielonoświątkowy. Powstał on na przełomie XIX i XX stulecia na fali wspomnianej II reformacji.

Zielonoświątkowców cechuje wielka spontaniczność w modlitwie oraz – jak u wszystkich protestantów – uznawanie Pisma Świętego za jedyne źródło nauki chrześcijańskiej, chrzest w wieku dojrzałym, a w niektórych przypadkach także dar mówienia różnymi językami (glossolalia). Na całym świecie Kościoły i związki zielonoświątkowe, bardzo zresztą zróżnicowane wewnętrznie, liczą ok. 100 mln wiernych.

Oddzielną grupę stanowią wspólnoty, wywodzące się z protestantyzmu, ale które tak daleko odeszły w swym nauczaniu od wielu podstawowych zasad chrześcijaństwa, że trudno je zaliczać do chrześcijańskich, więc i protestanckich. Są to m.in. świadkowie Jehowy – podważający wiarę w Trójcę Świętą i bóstwo Chrystusa, mormoni – mający własną Biblię w postaci Księgi Mormona (złożonej zresztą z 11 innych ksiąg) i uznający w praktyce swego założyciela Josepha Smitha za równego Chrystusowi, kwakrzy (Towarzystwo Przyjaciół) – odrzucający liturgię i sakramentologię i szereg innych ugrupowań.

Niezależnie od tego, że te wspólnoty religijne uznają autorytet Pisma Świętego, nie sposób zaliczyć ich do chrześcijańskich.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
 • saherb
  31.10.2019 09:32
  Kościół nie powinien być organizowany "pod siebie" (czyli dla ludzi i ich szkodliwych fanaberii i różnych wymysłów), ale "pod Chrystusa", czyli zgodnie z nakazami Ewangelii.
 • teofanes
  31.10.2019 09:58
  Reformacja Lutra, Kalwina, Zwinglego, Karlastadta, Bucera, Melanchtona przyniosła Europie i światu mnóstwo nieszczęścia. W XVI i XVII wieku spowodowała wybuch nienawiści na tle religijnym (wojna we Francji 1561-1594), w Niderlandach (II poł. XVI wieku), wojna domowa w Anglii (1642-1649) i wreszcie wojna 30-letnia (1618-16148). W tych wojnach zginęły miliony ludzi, oraz popełniono mnóstwo trudnych do pojęcia okrucieństw. Był to okres bez porównania gorszy dla Europy w odniesieniu do tego, co się działo kiedykolwiek wcześniej (w średniowieczu). Stroną atakującą byli głównie protestanci (o tym milczą stronniczo pisane podręczniki historii), zwłaszcza kalwiniści we Francji i Niderlandach, purytanie w Anglii i szwedzcy luteranie (ci sami, którzy w latach 1655-1657 plądrowali Polskę).
  Reformacja była zła również przez to, że w stosunku do swoich przeciwników (głównie katolików, choć nie tylko) była skrajnie nietolerancyjna. Dążyła do unicestwienia swoich przeciwników (np. króla Elżbieta I w Anglii wobec katolików). A przede wszystkim protestantyzm dokonał redukcji kultu Bożego, spłycenia Bożych tajemnic, w efekcie doprowadził w Europie do deizmu, a później do ateizmu. Dziś sekty protestanckie, w większości, są to martwe skorupy chrześcijańskie, które prawie nikogo nie pobudzają do wiary. W większości istnieją jako twory historyczne.
  31 października to dzień, w którym powinno się przepraszać Pana Boga za to, co zrobili źli chrześcijanie podczas Reformacji i zaraz po niej (część katolików także pozostawała po złej stronie, zwłaszcza świeccy monarchowie, cesarze, królowie, którzy katolicyzm traktowali instrumentalnie). To powinien być dzień wstydu i skruchy.
 • proMiriam
  31.10.2019 11:43
  Nie ma się z czego cieszyć. Nie ma czego świętować. Ani czego wspominać. Zresztą świat duchowy wie to lepiej od nas: nie bez przyczyny i nieprzypadkowo tzw. halloween podpiął się pod tzw. święto tzw. reformacji...
 • saherb
  01.11.2019 07:21
  Obchodzenie Święta Reformacji to tak jakby Polska obchodziła "Święta Rozbiorów".
Komentowanie dostępne jest tylko dla .