Patriarcha moskiewski przestał wymieniać w liturgii imię arcybiskupa Aten

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl przestał wymieniać w liturgii imię arcybiskupa ateńskiego i całej Grecji Hieronima.

Po raz pierwszy uczynił to podczas Boskiej Liturgii odprawianej w soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie w niedzielę 3 listopada. Wcześniej przestał już wymieniać imię patriarchy Bartłomieja z Konstantynopola.

Ma to związek z uznaniem 12 października przez prawosławny Kościół Grecji autokefalii Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU), przyznanej w styczniu br. przez patriarchę Konstantynopola. PKU powstał w grudniu 2018 r. z połączenia dwóch dysydenckich w stosunku do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) wspólnot: Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego i Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Nadal istnieje podporządkowany RKP Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, z którego jednak część parafii i duchownych również przeszła do PKU, nieuznawanego jak na razie przez świat prawosławny, za wyjątkiem Patriarchatu Konstantynopola i Kościoła Grecji.

W czasie liturgii przygotowania darów wymieniane są imiona zwierzchników wszystkich autokefalicznych (niezależnych) Kościołów prawosławnych. Jest to wyraz pozostawania z nimi w komunii eucharystycznej i kościelnej.

«« | « | 1 | » | »»