USA: protestanci mają dłuższe kazania

To wniosek z najnowszego raportu przygotowanego przez Pew Research Center z Waszyngtonu

Katoliccy księża mówią cztery razy krótsze kazania od czarnoskórych pastorów w USA. To wniosek z najnowszego raportu przygotowanego przez Pew Research Center z Waszyngtonu. Idąc na nabożeństwo do jednego z kościołów protestanckich w Stanach Zjednoczonych należy uzbroić się w cierpliwość. Kazanie może trwać nawet godzinę!

Przebadano ponad 50 tys. kazań zamieszczonych w Internecie przez różne kościoły w USA. Średnia długość homilii wyniosła aż 37 minut. Jest jednak znacząca różnica pomiędzy kazaniami wygłoszonymi przez katolickich księży, a tymi, które mogli usłyszeć wierni od czarnoskórych protestanckich pastorów. Ich kazania są aż cztery razy dłuższe. Średnia długość kazania w parafii katolickiej jest znacznie niższa i wynosi niecały kwadrans.

Różnice pojawiają się także w treści. Ewangelicy częściej słyszą o grzechu, karze i odkupieniu. Trzy razy częściej mowa jest o piekle i wiecznym potępieniu. W 99 proc. badanych kazań słowo „Jezus” było najczęściej używanym. Kolejnymi były proste terminy, takie jak: „ludzie”, „przyjdź”, „poznaj”, „życie”. Raport pokazał jedną znaczącą różnicę – w historycznie czarnoskórych kościołach protestanckich zdecydowanie częściej używa się słowa „alleluja” niż w katolickich.

Kazania w każdej z tradycji były także w większości oparte na Piśmie Świętym. „95 proc. z nich cytowało przynajmniej jedną księgę Starego lub Nowego Testamentu”. Natomiast połowa przytacza zarówno Stary jak i Nowy Testament.

Raport pokazał także, że Amerykanie stają się coraz mniej chrześcijańscy. Ponad jedna czwarta z nich nie wyznaje żadnej religii.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ, USA