Dziesięć tysięcy to mało?

„Dla mnie - Egzarchy Odesko-Krymskiego - oświadczenie Metropolity Ahafanheła w Odessie jest niezrozumiałe - stwierdził Władyka Wasilij (Iwasiuk), Egzarcha Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

1 września br. służba prasowa Eparchii Odesskiej Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, z błogosławieństwa Metropolity Odesskiego i Izmailskiego Ahafanheła oświadczyła, że próba budowy w Odessie świątyni greckokatolickiej jest usiłowaniem realizacji agresywnej ekspansji uniactwa w rejonie odesskim. „Dla mnie – Egzarchy Odesko – Krymskiego – oświadczenie Metropolity Ahafanheła w Odessie jest niezrozumiałe. - stwierdził Władyka Wasilij (Iwasiuk), Egzarcha Odesko – Krymski Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który odniósł się do nieprawdziwych zarzutów przeciwko UKGK w Odessie. "Po pierwsze: kiedy on (metropolita Ahafanheł) twierdzi, że w Odessie nie ma odpowiedniej ilości greko-katolików nawet dla domu modlitewnego, to ja odpowiadam co następuje: posiadamy kaplicę w Odessie przy ul. Gimnazjalnej, do której co niedzieli przychodzi 400 osób, ponieważ na stu metrach kwadratowych więcej się nie zmieści. Po drugie: w Odessie przeprowadzono badania socjologiczne, które pokazały, że w mieście jest 1% greko-katolików, tzn. z liczby jednego miliona mieszkańców otrzymujemy liczbę 10000 osób. Jestem przekonany, że w mieście zamieszkuje znacznie więcej wiernych naszej Cerkwi”

W tych dniach miały się odbyć przesłuchania w sprawie wydzielenia działki budowlanej dla wspólnoty greckokatolickiej. Stąd wg. Władyki Wasilija, reakcja prawosławnych. „Jest nam bardzo przykro, że greko-katolicy w Odessie już 18 lat starają się o wydzielenie działki pod budowę własnej świątyni. I właśnie teraz, gdy zbliżyliśmy się do podjęcia decyzji w tej sprawie, zebrawszy wszystkie podpisy, okazało się, że przeciwko nam i przeciwko przesłuchaniom miała zostać zorganizowana akcja, która miała się odbyć 4 września br. Dlatego też przesłuchania zostały przeniesione na czas nieokreślony, by mogły one odbyć się w bardziej spokojnej sytuacji” – z bólem oznajmił Egzarcha.

Należy zauważyć, że podobne akcje świadczą o pogwałceniu praw wolności religijnych wielkiej ilości greko-katolików. Władyka Wasilij ma zamiar zwrócić się do Rządu Ukrainy, gdyż na szczeblu lokalnym władza nie słucha głosu greko – katolików, którzy mieszkają w Odessie.

„Na zakończenie pragnę podkreślić, że zarzuca się nam, iż uprawiamy prozelityzm, co nie jest prawdą, gdyż idziemy do tych ludzi, którzy są greko-katolikami. Kto w zaistniałej sytuacji odpowie za to, że nie możemy wykonywać swojej duchowej misji skierowanej do tych ludzi, gdyż nie posiadamy swojego centrum duchowego, a wierni nie mogą realizować swych praw wolności religijnych, które gwarantuje im Konstytucja?” – konstatuje Egzarcha.

Warunki pod budowę świątyni UKGK zostały wydane na podstawie decyzji Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Odessa z dnia 24 czerwca 2009 r. Dokument otrzymał aprobatę odpowiednich instytucji zajmujących się: zasobami ziemskimi, ochroną przyrody, ochroną przeciwpożarową, ochroną sanitarno – epidemiologiczną oraz sprawami budownictwa miejskiego i architektury, a także dziedzictwa kulturowego. 22 lipca 2010 r. odpowiednie instytucje odesskiej administracji państwowej zajmujące się budownictwem miejskim i architekturą oraz polityką budowlaną wydały pozytywną ekspertyzę dokumentacji.

Sytuacja ze świątyniami UKP w Odessie przedstawia się zupełnie inaczej. W sytuacji UKP nie obowiązuje praktyka konsultacji społecznych w celu wydzielenia ziemi pod budowę świątyń. Jak wcześniej informowała RISU, na prośbę Metropolity Odesskiego i Izmailskiego UKP Ahafanheła (Sawina), Komitet Wykonawczy Rady Miasta Odessa wydał pozwolenie na budowę świątyni UKP PM w centrum miasta. Nowa cerkiew św. Łukasza o wymiarach 12x12 m. powstanie na terenie szpitala miejskiego № 3, który mieści się przy ul. Liderowskij Bulwar 11. Przed dyskusją nt. budowy tej cerkwi mer Odessy Eduard Hurwic zwrócił się do członków Komitetu Wykonawczego z pytaniem: ”Kto chce rozgniewać Boga i wystąpić przeciwko budowie?”. Sprzeciwu nie było.

30 sierpnia dzięki staraniom Metropolity Odesskiego i Izmailskiego Ahafanheła, który jest także deputatem Odesskiej Rady Obłasnej z ramienia Partii Regionów, na posiedzeniu komisji Odesskiej Rady Obłasnej uchwalono decyzję o przekazaniu na własność Eparchii Odesskiej UKP kompleksu budowlanego przy ul. Akademika Worobiowa 2, by mogła tam powstać świątynia ku czci św. Jana Kronsztadzkiego.

Wg. danych pochodzących z badań socjologicznych, które przeprowadziła odesska filia Instytutu Horszenina oraz Międzynarodowy Instytut Socjologii z Kijowa, w 2010 r. w Odessie mieszka ok. 10000 greko-katolików.

Wg. danych Eparchii Odesskiej UKP PM, na terytorium obłasti odesskiej działa ok. 300 cerkwi prawosławnych. Badania socjologiczne mówią ponadto o liczbie 1,58 mln wierzących na terytorium obłasti odesskiej, z czego 1,26 mln to prawosławni (w tym prawosławni, którzy utożsamiają się z Patriarchatem Moskiewskim to liczba 467,7 tys. lub 37% z liczby wszystkich prawosławnych). Tak więc, na jedną świątynię UKP PM przypada 1,55 tys. wiernych.

«« | « | 1 | » | »»