Biskup Rzymu a komunia Kościoła

W Wiedniu opublikowano 29 września komunikat z 12. sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym

Podkreśla się w nim wprawdzie ducha przyjaźni i ufnej współpracy, jaki panował na tym trwającym od 20 do 27 września spotkaniu, ale nie zakończyło się ono jeszcze wydaniem wspólnego dokumentu. Uczestnicy uznali, że opracowany podczas ubiegłorocznej sesji plenarnej na Cyprze projekt wymaga dalszej rewizji. Gorąco polecają oni sprawę kontynuowania dialogu katolicko-prawosławnego modlitwom wiernych obu Kościołów.

Tematem sesji komisji mieszanej, odbywających się regularnie od trzech lat, jest rola Biskupa Rzymu w komunii Kościoła pierwszego tysiąclecia. W wiedeńskim spotkaniu wzięło udział 23 członków katolickich i przedstawiciele wszystkich, z jednym tylko wyjątkiem patriarchatu bułgarskiego, autokefalicznych Kościołów prawosławnych, w tym także Cerkwi polskiej. Obradami kierowali wspólnie ze strony katolickiej nowy przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, abp Kurt Koch, a ze strony prawosławnej metropolita Pergamonu Ioannis Zizioulas z patriarchatu Konstantynopola. Dyskutowano też nad kwestiami związanymi z metodologią dialogu. Ponadto podjęto decyzję o powołaniu specjalnej podkomisji, która rozpocznie rozważania nad teologicznymi i eklezjologicznymi aspektami prymatu w odniesieniu do synodalności, czyli kolegialności. Wyniki swych prac przedstawi ona wspólnemu komitetowi koordynacyjnemu katolicko-prawosławnej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego, który ma się spotkać w przyszłym roku.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama