Prawosławno-katolickie forum na Rodos

Zacieśnia się współpraca katolików i prawosławnych w Europie. Na greckiej wyspie Rodos trwa forum biskupów obu Kościołów z różnych krajów naszego kontynentu.

Uczestniczy w nim w sumie 34 hierarchów. Tematem obrad są relacje państwo-Kościół w perspektywie teologicznej i historycznej. Biskupi dzielą się doświadczeniami ze swoich krajów. Zestawiają różne modele prawnego statusu Kościołów w państwie. Zastanawiają się, jak konkretnie chrześcijanie mogą służyć społeczeństwu. W programie 5-dniowego forum przewidziano też wizyty w miejscach związanych z obecnością św. Pawła.

Forum to nawiązuje do dobrych doświadczeń pierwszego tego rodzaju spotkania, które odbyło się przed dwoma laty w Trydencie i dotyczyło rodziny. Jak podkreślają organizatorzy, spotkanie katolickich i prawosławnych biskupów z Europy w żaden sposób nie zamierza wkraczać w kompetencje komisji ds. dialogu teologicznego między obydwu Kościołami. Zgromadzeni na Rodos hierarchowie skupiają się na kwestiach antropologicznych, które mają istotne znaczenie dla współczesnego świata – czytamy w komunikacie prasowym. – Celem forum jest wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach społecznych i moralnych.

Delegatem polskiego episkopatu na to spotkanie jest bp Krzysztof Nitkiewicz, były podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Jak poinformował on Radio Watykańskie, każdy z uczestników prezentuje jeden z tematów dotyczących historii relacji Kościół-państwo oraz obecnej roli Kościołów, szczególnie w odniesieniu do procesu legislacyjnego i inicjatyw społecznych. „Pojmowanie relacji kościelno-państwowych jest odmienne na Wschodzie i Zachodzie – zaznaczył ordynariusz sandomierski. – Wystarczy przypomnieć, że w Grecji gdzie odbywa się konferencja, konstytucja uznaje prawosławie za religię dominującą i zapewnia mu protekcję. Jednak w dyskusji wszyscy podkreślają potrzebę autonomii Kościołów w stosunku do państwa przy jednoczesnym współdziałaniu, szczególnie tam, gdzie wymaga tego dobro społeczne, dobro ludzi – dodał bp Nitkiewicz. – Kościół bowiem wykonuje misję publiczną i nie jest jakimś stowarzyszeniem prywatnym”.

Na koniec forum przygotowany zostanie dokument, który wyznaczy dalsze etapy i sposoby współpracy pomiędzy Kościołami prawosławnymi i Kościołem katolickim.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama