Uzdrowienie wewnętrzne

Lytta Basset, przez 17 lat pastor w Kościele Ewangelickim w Genewie, obecnie pisarz i profesor teologii, zaprasza nas w tym filmie do wejścia na drogę pokoju, uzdrowienia i wewnętrznej wolności, czerpiąc natchnienie z Jezusa z Nazaretu.

O filmie:

'Apostoł Paweł, w jednym z listów do Koryntian, pisze: ‘My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, [...] mocą Bożą i mądrością Bożą.’ 1 Kor 1,23

W naszym życiu nie możemy pominąć cierpienia. Nie możemy mówić o Chrystusie Zmartwychwstałym, jeśli pozostawiamy na uboczu Chrystusa Ukrzyżowanego!

Uzdrowienie wewnętrzne   Net for God Lytta Basset, przez 17 lat pastor w Kościele Ewangelickim w Genewie, obecnie pisarz i profesor teologii, zaprasza nas w tym filmie do wejścia na drogę pokoju, uzdrowienia i wewnętrznej wolności, czerpiąc natchnienie z Jezusa z Nazaretu. Lytta Basset, przez 17 lat pastor w Kościele Ewangelickim w Genewie, obecnie pisarz i profesor teologii, zaprasza nas w filmie Net For God do wejścia na drogę pokoju, uzdrowienia i wewnętrznej wolności, czerpiąc natchnienie z człowieka, w którym uznajemy Boga: Jezusa z Nazaretu. To On jest początkiem tej drogi ponieważ jako pierwszy z nas przeżył drogę kenozy. Pociąga nas za sobą, do zejścia w głąb siebie, aby wraz z Nim zaakceptować i pokochać prawdę o zranionej istocie, jaką jesteśmy.

Na tej drodze wewnętrznego uzdrowienia proponowane w filmie etapy nie stanowią porządku chronologicznego. Postępujemy krok po kroku, ale w żadnym wypadku nie chodzi o etapy następujące po sobie w sposób konieczny, gdyż droga każdego jest jedyna w swoim rodzaju!

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama