Człowiek dialogu i ekumenizmu

Watykan wyraził gotowość do współpracy z nowo wybranym prawosławnym patriarchą serbskim Porfiriuszem.

Składając mu gratulacje kard. Kurt Koch, kierujący Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan, wyraził nadzieję na kontynuowanie wspólnej drogi ku pełnej jedności.

59-letni patriarcha znany jest ze swej pracy z trudną i uzależnioną młodzieżą oraz promowania obecności Kościoła w mediach. Wraz z grupą psychologów, lekarzy i kryminologów założył stowarzyszenie społeczne, zajmujące się resocjalizacją ofiar niszczycielskich sekt. Przez siedem lat posługi, jako metropolita zagrzebsko-lublański poprawił stosunki katolicko-prawosławne w Chorwacji i w sąsiedniej Słowenii i to samo może nastąpić teraz w samej Serbii, w której kontakty te nigdy nie należały do wzorcowych.

„Jego wybór został przyjęty bardzo dobrze ponieważ znany jest ze swego zaangażowania ekumenicznego. Jest to człowiek, który potrafi budować mosty i prowadzić dialog nawet w najtrudniejszych sytuacjach” – mówi Radiu Watykańskiemu serbski teolog Milos Vulic, którzy uczestniczył w intronizacji nowego patriarchy.

„Przede wszystkim jest on wielkim autorytetem duchowym, znanym nie tylko w świecie prawosławnym. Według mnie nowy patriarcha jest prawdziwym człowiekiem Kościoła: dla niego Kościół jest życiem i doceniają to zarówno biskupi, jak i wierni – mówi papieskiej rozgłośni Milos Vulic. – Od zawsze był mocno zaangażowany w pracę z młodzieżą i osobami potrzebującymi. Dostrzega to, że młodzi ludzie potrzebują prawdziwych i dobrych wzorców. Jest też człowiekiem ekumenizmu, w znaczeniu ewangelicznym. Myślę, że jego wybór oznacza nową jakość w relacjach z Kościołem katolickim. Widać to było już w czasie posługi w Zagrzebiu. Powszechnie wiadomo, że wielkim szacunkiem darzy Papieża Franciszka. W czasie spotkania z przedstawicielami różnych religii, zorganizowanego w Asyżu w 2016 roku przez Wspólnotę św. Idziego, ucałował jego rękę. Ten gest jasno oddaje jego postawę.“

Nowy zwierzchnik Serbskiego Kościoła Prawosławnego (SKP) został wybrany 18 lutego przez uczestników Świętego Soboru Biskupiego SKP, który obradował w krypcie cerkwi św. Sawy w Belgradzie. Na stanowisku zastąpił 90-letniego patriarchę Ireneusza, zmarłego w listopadzie 2020 r. wskutek koronawirusa.

«« | « | 1 | » | »»