Wolność atakowana

W ostatnim roku czterokrotnie wzrosła w Polsce liczba przypadków naruszeń wolności sumienia i wyznania.

Agresja fizyczna wobec księży, niszczenie i znieważanie miejsc kultu oraz symboli religijnych czy nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych – to tylko niektóre przejawy naruszania wolności sumienia i wyznania w naszym kraju. Dokumentuje je raport przygotowany przez Laboratorium Wolności Religijnej działające w ramach Fundacji Pro Futuro Theologiae. Fundacja istnieje przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podstawą raportu były przypadki naruszeń prawa do wolności religijnej, podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów lub zgłoszone autorom dokumentu. Raport pokazuje prawie czterokrotny wzrost tego typu naruszeń – z 72 przypadków w 2019 r. do 280 w 2020 r.

Kategorie nienawiści

Gdyby wiedzę o sytuacji ludzi wierzących w Polsce czerpać z mediów reprezentujących lewicowo-liberalną ideologię, można by dojść do wniosku, że katolicy to uprzywilejowana kategoria obywateli, w sposób szczególny chroniona przez obecną władzę, w przeciwieństwie na przykład do osób o orientacji homoseksualnej, które są według tych mediów prześladowane przez katolików. Tymczasem dane zawarte w raporcie pokazują, że to ludzie wierzący są przedmiotem agresji ze strony środowisk lewicowo-liberalnych. Z informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za 2020 r. dowiadujemy się, że podjął on około 90 spraw dotyczących przestępstw i innych zachowań motywowanych nienawiścią ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym lub wyznaniowym. Mamy więc do czynienia z pięcioma kategoriami nienawiści i w sumie z 90 sprawami. Tymczasem Raport Laboratorium Wolności Religijnej dokumentuje 280 przypadków na tle nienawiści wyznaniowej, a jego autorzy zaznaczają, że liczba podobnych zachowań może być większa, gdyż nie wszystkie zostały zgłoszone. W informacji RPO nie ma danych liczbowych, a jedynie opisy wybranych spraw, na podstawie których RPO formułuje wnioski, np. o rzekomym prześladowaniu w naszym kraju mniejszości seksualnych.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama