Specjalny serwis ekumenia.pl

Polska Rada Ekumeniczna uruchomiła na swojej stronie internetowej ekumenia.pl specjalny serwis poświęcony Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan.

To pierwszy w polskim internecie tak obszerny zbiór informacji i materiałów na temat tej inicjatywy. Tydzień modlitw obchodzony jest co roku w dniach od 18 do 25 stycznia.

Hasłem najbliższego tygodnia ekumenicznego są słowa z 2. rozdziału Dziejów Apostolskich: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42).

Historia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ma już ponad ponad sto lat, od blisko pięćdziesięciu jest przygotowywany wspólnie przez Światową Radę Kościołów i Kościół rzymskokatolicki.

W Polsce od 1998 r. broszurę z materiałami na Tydzień Modlitw razem przygotowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

W polskim internecie nie było dotychczas serwisu gromadzącego szersze materiały dotyczące Tygodnia modlitw. Serwis internetowy PRE od dwóch lat publikował w styczniu harmonogramy nabożeństw ekumenicznych i fragmenty broszury z materiałami.

Obecnie na stronach www.ekumenia.pl powstał kompleksowy serwis, zawierający informacje o idei, historii i przebiegu Tygodnia modlitw, a także archiwalne i najnowsze materiały z kolejnych broszur.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starkokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

«« | « | 1 | » | »»