Łączymy się ze światem anielskim

Świętując Narodzenie Chrystusa łączymy się duchowo ze światem anielskim – piszą polscy biskupi prawosławni w liście do wiernych z okazji Bożego Narodzenia. Zachęcają do duchowego przygotowania się do świętowania poprzez oczyszczenie duszy z grzechu i modlitwę. Prawosławni obchodzić będą Boże Narodzenie 7 stycznia.

 

„Moce niebios dziwią się tajemnicy Wcielenia Boga-Słowa i cieszą się z pokoju, jaki przynosi na ziemię Dziecię Jezus” – piszą biskupi, zachęcając: „niech święto Narodzenia Chrystusa stanie się dla nas dzisiaj dniem Jego narodzin w żłóbku naszego serca”.

Podsumowując mijający rok prawosławni hierarchowie wspominają ze smutkiem śmierć jednego z członków Świętego Soboru Biskupów – abp. Mirona, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, który zginął w smoleńskiej katastrofie lotniczej. „Z pokorą przyjmujemy tę śmierć, wiedząc, że we wszystkim jest wola Boża” – czytamy w liście.

Biskupi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wspominają też z satysfakcją, iż udało się im poświęcić kilka nowych świątyń, kontynuować budowle i remonty nowych cerkwi i domów cerkiewnych. Przystąpili też do remontu domu cerkiewnego w Warszawie przy ulicy świętych Cyryla i Metodego, który, jak zaznaczają, władze zwróciły Kościołowi po wieloletnich staraniach.

Biskupi wyrażają tez satysfakcję z pobytu w Polsce wybitnych hierarchów światowego prawosławia, patriarchów Jerozolimy – Teofila III i Konstantynopolu – Bartłomieja I.

„Będziemy starać się rozwijać w sobie ogień Dziecięcia Jezusa i dary Ducha Świętego, aby dobro zatryumfowało nad złem, światłość nad ciemnością, aby wśród ludzi zatryumfował pokój przyniesiony przez Chrystusa w nocy Jego narodzin” – piszą w zakończeniu listu polscy biskupi prawosławni.

W odróżnieniu od chrześcijan zachodnich, świętujących od wieków narodzenie Chrystusa 25 grudnia, większość prawosławnych obchodzi to święto 7 stycznia, zgodnie z kalendarzem juliańskim, który w stosunku do obowiązującego niemal wszędzie na świecie kalendarza gregoriańskiego jest „opóźniony” o 13 dni.

Liczbę polskich wyznawców prawosławia hierarchowie Cerkwi w Polsce szacują na 550-600 tysięcy. Największe ich wspólnoty żyją w województwie podlaskim – w Białymstoku oraz w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego – Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Gródku, Michałowie.

Pod względem liczby wiernych prawosławie jest drugim, po katolicyzmie, wyznaniem w Polsce. Do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego należy wedle ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego 504 tys. wiernych.

Administracyjnie Kościół prawosławny w Polsce podzielony jest na sześć diecezji, oprócz tego działa też Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego.

«« | « | 1 | » | »»