Ekumeniczny apel o pomoc dla Afganistanu

Przewodniczący europejskich instytucji zrzeszających episkopaty Kościoła katolickiego oraz zwierzchników Kościołów niekatolickich wydali wspólne oświadczenie na temat sytuacji w Afganistanie. Wyrażają w nim solidarność z Afgańczykami i apelują do Unii Europejskiej o ochronę bezbronnych ludzi w Afganistanie.

Wspólne oświadczenie podpisali kard. Jean-Claud Hollerich, przewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE oraz pastor Christian Krieger przewodniczący Komisji Kościołów Europejskich KEK. Przyznają, że są głęboko wstrząśnięci bieżącymi doniesieniami z Afganistanu, które ukazują cierpienie i bezradność ludności afgańskiej. Szczególnie martwimy się o tych, którzy nadal wymagają ewakuacji – piszą przedstawiciele europejskich chrześcijan.   Wzywają do nieustannej pracy na rzecz pokoju poprzez dialog i poszanowanie praworządności. Apelują do społeczności międzynarodowej „o ochronę osób, które są obiektem prześladowań i których życie jest zagrożone, takich jak działacze społeczeństwa obywatelskiego, obrońcy praw człowieka, dziennikarze, artyści oraz członkowie mniejszości etnicznych i seksualnych, a także chrześcijanie i inne wspólnoty religijne”.

Kard. Hollerich i pastor Krieger z zadowoleniem przyjmują kroki Unii Europejskiej zmierzające do zwiększenia pomocy dla Afganistanu. Apelują jednak o czujność, aby pomoc rzeczywiście dotarła do potrzebujących. Ostrzegają też przed masowym napływem uchodźców. „Chociaż ochrona w regionie jest ważna, wzywamy UE, by odegrała zasadniczą rolę w tworzeniu korytarzy humanitarnych, przesiedleń i innych bezpiecznych przejść, dzięki którym uchodźcy będą mogli dotrzeć do bezpiecznych miejsc poza Afganistanem. Zachęcamy również państwa członkowskie UE do zapewnienia Afgańczykom przebywającym już w UE bezpieczeństwa pobytu i zaprzestania deportacji do Afganistanu” – czytamy we wspólnym oświadczeniu.

«« | « | 1 | » | »»