Siodmy etap dialogu z Kościołami Pentekostalnymi

Temat przewodni: „Lex orandi lex credendi”.

23 września odbyło się spotkanie on-line z okazji wznowienia prac nad siódmym etapem Międzynarodowego Dialogu katolicko-zielonoświątkowego, którego temat przewodni brzmi „Lex orandi lex credendi”.

Spotkaniu przewodniczył ze strony katolickiej bp Joseph Bambera, z diecezji Scranton w USA, a ze strony zielonoświątkowej pastor Cecil M. Robeck, Fuller z Theological Seminary w USA, wraz z pastorem Davidem Wellsem, Moderatorem Komisji ds. Jedności Chrześcijan Światowej Konferencji Zielonoświątkowej i Superintendentem Assemblies of God Canada.

Spotkanie stawiło okazję do wysłuchania i podzielenia się różnymi doświadczeniami przez szesnastu uczestników dialogu pochodzących z pięciu kontynentów. Następne posiedzenie przewidziane jest w Rzymie latem 2022 r. Dialog, który nie dąży jeszcze do jedności strukturalnej, ale pragnie badać, na bazie już istniejącej jedności, życie i doświadczenie duchowe reprezentowanych chrześcijan i tradycji, zwraca szczególną uwagę na pełnię życia w Duchu Świętym – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama