Nawrócenie doprowadzi do pełnej jedności

Poważne zaangażowanie na rzecz nawrócenia się do Chrystusa jest drogą, która prowadzi Kościół w czasie wybranym przez Boga do pełnej widzialnej jedności chrześcijan. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 23 stycznia w Watykanie.

Papież przypomniał, że obecnie trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, do którego hasło zaproponowali członkowie różnych Kościołów i wspólnot kościelnych z Jerozolimy. Nadało to szczególny wymiar tegorocznym obchodom, gdyż przywołało pamięć o pierwszym Kościele, który tam właśnie powstał i którego członkowie też zbierali się na wspólnej modlitwie, słuchając nauczania apostołów i wspólnie łamiąc chleb, jak o tym mówi hasło tegorocznego Tygodnia.

"Również w naszych czasach, naznaczonych podziałami, te cztery elementy – wspólnota, nauczanie, łamanie chleba i modlitwa – są filarami, na których winna się zasadzać życie chrześcijan, aby byli oni w dzisiejszym świecie znakiem i narzędziem głębokiej jedności z Bogiem i między ludźmi" – podkreślił Ojciec Święty. Wezwał do powrotu do Chrystusa, gdyż tylko w ten sposób dojdziemy do pełnej, widzialnej jedności między Jego wyznawcami.

Oto polski tekst rozważań papieskich.

Drodzy bracia i siostry!

W tych dniach, od 18 do 25 stycznia, trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku ma on jako hasło werset z Dziejów Apostolskich, który w kilku słowach streszcza życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie: „Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie” (Dz 2,42). Bardzo znaczące jest to, że temat ten zaproponowały Kościoły i wspólnoty kościelne z Jerozolimy, zgromadzone w duchu ekumenicznym. Wiemy, jak wiele prób muszą podejmować bracia i siostry z Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Ich posługa jest więc tym cenniejsza, dowartościowana przez świadectwo, które w niektórych przypadkach prowadzi aż do ofiary życia. Dlatego też, przyjmując z radością okazje do rozważań, ofiarowane nam przez wspólnoty żyjące w Jerozolimie, wchodzimy między nie, to zaś staje się dla wszystkich dalszym czynnikiem jedności.
 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama