Nawrócenie doprowadzi do pełnej jedności

Poważne zaangażowanie na rzecz nawrócenia się do Chrystusa jest drogą, która prowadzi Kościół w czasie wybranym przez Boga do pełnej widzialnej jedności chrześcijan. Mówił o tym Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 23 stycznia w Watykanie.

Również dzisiaj, aby być w świecie znakiem i narzędziem głębokiej jedności z Bogiem i jedności między ludźmi, my, chrześcijanie, winniśmy opierać swoje życie na tych czterech „filarach”: słuchaniu Słowa Bożego, przekazywanego w żywej Tradycji Kościoła, wspólnocie braterskiej, Eucharystii i modlitwie. Tylko w ten sposób, trwając w mocnej jedności z Chrystusem, Kościół może skutecznie pełnić swoją misję, mimo ograniczeń i braków jego członków, mimo podziałów, którym już apostoł Paweł musiał stawiać czoła we wspólnocie z Koryntu, jak o tym przypomina drugie czytanie biblijne z dzisiejszej niedzieli: „Przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli jednomyślni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli” (1 Kor 1, 10). Apostoł wiedział bowiem, że w chrześcijańskiej wspólnocie Koryntu narodziły się niesnaski i podziały, dlatego z wielką mocą dodaje: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (tamże, 1,13). Mówiąc to, stwierdza, że każdy podział w Kościele jest obrazą Chrystusa a jednocześnie, że zawsze tylko w Nim – jedynej Głowie i Panu – możemy odnaleźć się w jedności, dzięki niewyczerpanej sile Jego łaski.

Oto więc stale aktualne wezwanie dzisiejszej Ewangelii: „Nawróćcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4,17). Poważne zaangażowanie się na rzecz nawrócenia się do Chrystusa jest drogą, prowadzącą Kościół, w czasie, który Bóg wybierze, do pełnej jedności widzialnej. Tu, w Rzymie, poza tym, że są obecne różne delegacje ekumeniczne, rozpocznie się jutro spotkanie Komisji ds. dialogu teologicznego między Kościołem katolickim a starożytnymi Kościołami wschodnimi. Pojutrze zaś zakończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uroczystymi Nieszporami w święto Nawrócenia św. Pawła. Niech nam zawsze towarzyszy na tej drodze Maryja Panna, Matka Kościoła.

Po modlitwie Anioł Pański.

(po polsku) Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dzisiejsza Ewangelia przypomina dwa Jezusowe wezwania: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” oraz: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Niech nawrócenie, naśladowanie Chrystusa i dawanie świadectwa o Jego królestwie nieustannie dokonuje się w naszym życiu! Niech wam Bóg błogosławi!

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama