Papież do Towarzystw Biblijnych: Słowo Boże to skarb prześladowanych

Rozpowszechnianie Pisma Świętego przez publikowanie tekstów w różnych językach oraz ich dystrybucja na różnych kontynentach jest dziełem godnym pochwały – powiedział Papież na audiencji dla delegacji Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych.

Nawiązując do sytuacji opisywanych w Dziejach Apostolskich, Franciszek podkreślił, że apostołowie głosili Słowo Boże z mocą i pod kierunkiem Ducha Świętego. Przepowiadali kerygmat, wyjaśniając Pismo Święte w świetle misterium Jezusa Chrystusa. Jednocześnie apostołowie przestrzegali przed tymi, którzy posługiwali się nim ze złym usposobieniem lub dla niegodziwych interesów. Franciszek porównał początki Kościoła do obecnej sytuacji.

„Zmagania rodzącego się Kościoła są podobne do tych, jakie mamy w naszych czasach. Słowo jest głoszone, słuchane i przeżywane w sprzyjających i niesprzyjających okolicznościach. Na wiele sposób i w różnej formie się wyraża, napotykając poważne trudności i prześladowania, w świecie często głuchym na głos Boga. Rodzący się Kościół żyje dzięki Słowu, głosi je, a kiedy jest prześladowany, ucieka, biorąc je ze sobą jako swój jedyny bagaż. W ten sposób prześladowania staja się okazją, by szerzyć Słowo, a nie by o nim zapomnieć. (…) Myślę o tak wielu chrześcijanach, którzy na przestrzeni wieków musieli uciekać ze swej ziemi. Ludzie, którzy, jak pierwsi chrześcijanie, uchodząc, zabierają ze sobą otrzymane Słowo. Strzegą swej wiary jak skarbu, który nadaje sens w trudnych, a niekiedy w okrutnych okolicznościach, którym muszą stawić czoło. Przylgnąwszy do krzyża Chrystusa, czczą Słowo Boże, które trwa na wieki. (…) To szerzenie się Słowa Bożego trwa również dziś, a wy, swoją działalnością oddajecie się na jego służbę. Rozpowszechnianie Biblii przez publikowanie tekstów w różnych językach oraz ich dystrybucja na różnych kontynentach jest dziełem godnym pochwały. Dane o waszej działalności są imponujące. Cieszę się, że to zadanie Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych jest realizowane coraz bardziej we współpracy z licznymi katolikami w wielu krajach.“

Zjednoczone Towarzystwa Biblijne (United Bible Societies, UBS) to międzynarodowa i międzyreligijna sieć skupiająca ok. 150 krajowych stowarzyszeń i towarzystw biblijnych. Została założona w 1946 r., aby wspierać się wzajemnie w celu rozpowszechniania Biblii. Obecnie koordynuje i wspiera projekty biblijne w ok. 240 krajach i terytoriach.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BIBLIA, PAPIEŻ

Reklama

Reklama

Reklama