Echa wizyty kard. Kocha

Pojawiają się już pierwsze komentarze po zakończonej w Moskwie wizycie przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurta Kocha. Sekretarz nuncjatury w Moskwie, ks. Wiswaldas Kulbokas, bardzo pozytywnie ocenił przebieg wizyty i wyraził nadzieję na rozwój w Rosji dalszej współpracy między Cerkwią prawosławną a Kościołem rzymskokatolickim.

Wywiadu dla agencji Błagowiest udzielił sam purpurat. Ukazało się również wystąpienie sekretarza Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu moskiewskiego, ks. Dimitrija Sizonienki i krótka wypowiedź dla KAI-u sekretarza nuncjatury w Moskwie, ks. Wiswaldasa Kulbokasa.

Przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego ks. Dimitrij Sizonienko podkreślił duże znaczenie spotkań kard. Kocha z prawosławnymi hierarchami najwyższego szczebla dla stosunków prawosławno-katolickich oraz konieczność wspólnej pracy na polu obrony fundamentalnych wartości chrześcijańskich, obrony przed chrystianofobią.

Na kardynale ogromne wrażenie, obok najważniejszych momentów wizyty w Moskwie, takich jak spotkanie z metropolitą Hilarionem i patriarchą Cyrylem, wywarła wizyta na podmoskiewskim poligonie Jużnoje Butowo, miejscu kaźni wielu męczenników za wiarę z czasów stalinowskich. Po odwiedzeniu tego miejsca męczeństwa kard. Koch zauważył: „Tam w Butowie od razu przychodzą na myśl słowa Jana Pawła II o «ekumenizmie męczenników», które wypowiedział jeszcze w 1995 r. w encyklice Ut unum sint. Przypomnę, że zgodnie ze słowami Jana Pawła II męczennicy byli w stanie osiągnąć doskonałą jedność, do której żyjący na ziemi tylko mogą dążyć. Modląc się za rozstrzelanych w Butowie wspominałem liturgię o męczennikach w rzymskim Koloseum, sprawowaną przez Papieża w 2000 r.”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama