Katolicy i anglikanie chcą się od siebie uczyć

Katolicy i anglikanie opowiadają się za prowadzeniem dialogu w taki sposób, aby nawzajem uczyć się od siebie, a nie narzucać drugiej stronie swe poglądy – stwierdza komunikat z zakończonego dziś w klasztorze Bose na północy Włoch spotkania Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolicka. Rozpoczęło ono trzecią fazę dialogu (ARCIC III) prowadzonego przez obydwa Kościoły od 1970 r., a więc ponad 40 lat

Tematykę obrad wyznaczyła wspólna deklaracja katolicko-anglikańska podpisana przez Ojca Świętego z prymasem Wspólnoty Anglikańskiej, abp Rowanem Williamsem podczas spotkania w Rzymie 21 listopada 2009 r. Mowa w niej o Kościele jako komunii, lokalnej i powszechnej oraz o tym, jak Kościół lokalny w komunii z Kościołem rozpoznaje właściwe nauczanie etyczne. Mowa też była o rozumieniu wspólnego zaangażowania w przywrócenie pełnej komunii w wierze i życiu sakramentalnym.

Zastanawiając się nad metodą prac Komisja wskazała na szczególną użyteczność „ekumenizmu receptywnego”, który usiłuje osiągnąć postęp ekumeniczny ucząc się od partnera, a nie narzucając jemu swoje stanowisko. „Anglikanie i Rzymscy Katolicy mogą dopomóc sobie nawzajem we wzrastaniu w wierze, życiu i świadectwie Chrystusowi, jeśli są otwarci na przemianę przez moc Bożej łaski, przekazywanej sobie nawzajem” – czytamy w komunikacie.

Podczas obrad w Bose postanowiono, że dwie główne kwestie zostaną podjęte w jednym dokumencie. Nakreślono plan prac ARCIC III. Kościół jest tam postrzegany nade wszystko w świetle swego zakorzenienia w Chrystusie przez Mysterium Paschalne. To skoncentrowanie się na Jezusie Chrystusie, człowieku i Bogu pozwoli Komisji w sposób twórczy postrzegać relacje między Kościołem lokalnym a powszechnym. Będzie się też ona starała rozwinąć teologiczne rozumienie osoby ludzkiej, społeczeństwa i nowego życia łaski w Chrystusie. Takie podejście będzie stanowiło bazę do określenia jak jest określone poprawne nauczanie etyczne na poziomie lokalnym i powszechnym. Obydwie strony są przekonane, że znacznie więcej je łączy, aniżeli dzieli. Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się za rok.

W pracach ARCIC III uczestniczyło osiemnaście osób (10 reprezentowało Kościół anglikański, a 8 katolicki). Współprzewodniczącymi obrad byli ze strony katolickiej abp Bernard Longley z Birmingham a z anglikańskiej abp David Moxon z Nowej Zelandii.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama