Chrześcijanie i muzułmanie modlili się wspólnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Spotkanie modlitewne odbyło się w Collegium Bobolanum w Warszawie.

Katolicy, prawosławni oraz przedstawiciele społeczności muzułmańskiej modlili się wspólnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą przeniesiono w tym roku na poniedziałek 8 kwietnia. Spotkanie modlitewne odbyło się w Collegium Bobolanum w Warszawie.

W nabożeństwie wzięli udział: bp Michał Janocha – przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, ks. Remigiusz Sosnowy – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny oraz mufti Youssef Chadid – Liga Muzułmańska w RP.

W spotkanie wprowadził ks. Andrzej Tulej, delegat archidiecezji warszawskiej ds. ekumenizmu i kontaktów religijnych, który przypomniał ideę chrześcijańsko-muzułmańskiego świętowania Zwiastowania. Nawiązuje ona bezpośrednio nawiązuje do uroczystych corocznych obchodów święta w Libanie, które pod hasłem „Razem wokół Maryi, naszej Pani” gromadzi na modlitwie katolików, prawosławnych, sunnitów i szyitów.

Od 2010 r. uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest w Libanie dniem wolnym od pracy, dniem refleksji nad osobą Maryi w duchu jedności narodowej. Od 2018 r. święto obchodzone jest wspólnie również przez chrześcijan i muzułmanów w Jordanii. Międzyreligijna formuła tego święta cieszy się poparciem Stolicy Apostolskiej od czasu pontyfikatu papieża Benedykta XVI.

Inicjatorami wydarzenia w Libanie byli dwaj przyjaciele: duchowny muzułmański szajch Mohammed Nuqqari oraz chrześcijanin Nagy El-Khoury. Początki wydarzenia sięgają 2007 r., gdy w Bejrucie odbyła się międzyreligijna celebracja maryjnego święta. Dzięki transmisji telewizyjnej wywołała ona ogromne zainteresowanie i entuzjazm wśród społeczeństwa, jak również dziennikarzy i polityków. Wydarzenie postanowiono powtórzyć, a w 2009 r. odbyło się już oficjalne święto państwowe, jednogłośnie ustanowione przez rząd jako Dzień Muzułmańsko-Chrześcijański.

Hasłem tegorocznych międzyreligijnych obchodów Zwiastowania Pańskiego były słowa „Maryja. Przyjaciółka Boga i człowieka”.

Nabożeństwo rozpoczęło się od aktu pokuty oraz muzułmańskiej modlitwy o odpuszczenie grzechów. Następnie odśpiewano akatyst ku czci Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny we fragmentach, po czym odczytany został ewangeliczny i koraniczny opis Zwiastowania.

Duchowni katolicki, prawosławny i muzułmański zabrali następnie na krótko głos. Bp Michał Janocha zwrócił uwagę, że teksty o Zwiastowaniu Maryi „niemal przez półtora tysiąca lat były czytane zupełnie niezależnie od siebie w różnych częściach świata i kilku różnych językach, a teraz spotykają się tak jak my się dziś spotykamy”.

Następnie przyznał się do pewnego zdarzenia ze swego dzieciństwa, gdy ze świata arabskiego znał tylko słowo „Allah”. Będąc w Turcji z rodzicami uczestniczył w Mszy św. w katolickiej świątyni i usłyszał to słowo, gdy mówiono o chrześcijańskim Bogu. – To mną wstrząsnęło, uświadomiłem sobie, że tym samym imieniem nazywamy Boga my i muzułmanie oraz chrześcijanie mówiący po arabsku – powiedział. Przypomniał, że Rzeczpospolita od wieków była krajem tolerancyjnym, czego dowodem była obecność muzułmańskich Tatarów.

– To, że się teraz spotykamy, jest niewątpliwie jakimś Bożym cudem. Po tylu wiekach przelanej krwi nagle odkrywamy, że jesteśmy wyznawcami Boga, który stworzył niebo i ziemię; że jesteśmy powołani do tego, aby szukać i pełnić Jego wolę; że jesteśmy powołani do tego, aby być zbawionymi – mówił.

Jak podkreślił, we współczesnym świecie, a zwłaszcza w Europie, „coraz bardziej agresywna, bezbożna ideologia pomaga nam odkryć, jak wiele nas łączy”. Podał przykład wspólnego manifestowania chrześcijan i muzułmanów w obronie życia oraz wartości małżeńskich i rodzinnych.

Ks. Remigiusz Sosnowy z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego mówił o byciu uwrażliwionym na drugiego człowieka, jego inność i potrzeby. – Jeżeli będziemy duchowo walczyć, nie poddawać się i przybliżać do Boga, to zobaczymy też człowieka w innym świetle, takim jakim zapragnął je Bóg – dodał.

Mufti Youssef Chadid podkreślił, że w chrześcijaństwo i islam łączy wiele wspólnych punktów, idei, sposobów postępowania jak post, jałmużna czy modlitwa. Ale najbardziej obie religie, jak powiedział, łączy postać Maryi, którą nazwał jedną z najważniejszych kobiet w historii ludzkości. Koran wspomina o Niej w wielu miejscach. A nawiązując do hasła spotkania odnoszącego się do postaci Maryi, wskazał, że była Ona „niezwykle pobożna, wybrała takie miejsca na swoje modlitwy, aby móc zawsze widzieć wschód Słońca i wspominać Allaha przez pryzmat Jego stworzeń”. Wspomniał także inne Jej cechy, jak umiłowanie Boga poprzez częste modlitwy, czynienie dobra, angażowanie się w działalność charytatywną. – Całe Jej życie oparte było na służbie religii, ludziom oraz tym, którzy byli oddani Bogu – dodał.

Następnie zebrani odmówili Modlitwę Pańską oraz najważniejszą, otwierającą Koran, modlitwę muzułmańską – Al-Fatiha. W modlitwie zawierzenia bp Janocha prosił Boga, aby prowadził chrześcijan i muzułmanów „ku harmonii i pełni życia w pokoju i miłości”. Prosił też o zapobieżenie dziełom diabła, jak nienawiść, wywoływanie sporów, dyskryminacje i prześladowania oparte o szkodliwe stereotypy. Modlono się także o wspieranie przez Boga każdego, kto dąży do dialogu międzyreligijnego i „dialogu czysto ludzkiego w Polsce i na świecie”.

Spotkanie zakończyło się przekazaniem sobie przez zebranych znaku pokoju i uścisków dłoni. Na zakończenie głos zabrała prof. Agata Skowron-Nalborczyk z Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Jak podkreśliła, ze swoich wizyt w krajach muzułmańskich przywiozła wrażenie, że to chrześcijanie wiedzą o nich znacznie mniej niż oni o wyznawcach Chrystusa, bowiem chrześcijaństwo narodziło się na Bliskim Wschodzie i wyznawcy islamu są z nim zaznajomieni. – Chrześcijaństwo na tamtych ziemiach wciąż jest obecnie i muzułmanie z chrześcijanami nadal tam współżyją i współpracują – dodała, składając muzułmanom życzenia z okazji zbliżającego się zakończenia ramadanu.

Zwiastowanie Pańskie nawiązuje do biblijnego przekazu, według którego Archanioł Gabriel objawił się Maryi, zapowiadając narodziny Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Opis Zwiastowania zawarty jest również w trzecim i dziewiętnastym rozdziale Koranu. Dlatego też symbolicznym i bardzo wymownym znakiem tego międzyreligijnego libańskiego święta jest ikona Zwiastowania. Przedstawia ona scenę przybycia anioła do Maryi oraz tekst Zwiastowania z Ewangelii i Koranu w języku arabskim (po obu stronach ikony). Fundatorem ikony w Polsce jest Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl. Ikona była obecna na poniedziałkowym spotkaniu w Collegium Bobolanum.

«« | « | 1 | » | »»