Ekumeniczny dialog w sprawie nauki o usprawiedliwieniu

Wspólna Deklaracja w sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu została podpisana 31 października 1999 roku przez katolików i luteran.

Umocnienie porozumienia osiągniętego we Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu to cel spotkania przedstawicieli pięciu wspólnot światowych związanych z tym dokumentem, które odbyło się w Bernie w Szwajcarii w dniach 26-28 kwietnia. Obecny był na nim także przedstawiciel Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan  – ks. Andrzej Choromański.

Wspólna Deklaracja w sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu została podpisana 31 października 1999 roku przez katolików i luteran. Dokument położył kres odwiecznym dywagacjom na temat tego, czy człowiek jest zbawiony przez samą wiarę, czy przez same uczynki, wskazując na komplementarność wiary i uczynków w procesie usprawiedliwienia prowadzącym do zbawienia.

Nowe tłumaczenie Deklaracji zostało zaprezentowane w 2021 roku. Był to kamień milowy w dialogu ekumenicznym, a do deklaracji dołączyły później Światowa Rada Metodystyczna (2006), Wspólnota Anglikańska (2016) i Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych (2017). Konsultacje wyraziły otwartość na potencjalne włączenie innych wspólnot.

Oczekuje się również, że Deklaracja zostanie wkrótce podpisana przez Kościół Starokatolicki Unii Utrechckiej, który uczestniczył w spotkaniu w Bernie, zorganizowanym przez Szwajcarski Kościół Starokatolicki.

Podczas konsultacji podkreślono znaczenie Deklaracji dla promowania stosunków wielostronnych, a także komunii między tradycjami chrześcijańskimi przestrzegającymi Deklaracji.

Kolejne konsultacje odbędą się w 2026 r., a co roku spotykać się będzie mniejszy komitet zarządzający.

«« | « | 1 | » | »»