Chemin Neuf poprowadzi parafię

Abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski podjął decyzję o przekazaniu Wspólnocie Chemin Neuf odpowiedzialności za parafię pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej od dnia 1 września br. Wspólnota Chemin Neuf jest międzynarodową wspólnotą apostolską o charakterze ekumenicznym, która swe szczególne powołanie odkrywa w budowaniu jedności.

Wspólnota Chemin Neuf jest międzynarodową wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym. Powstała w Lyonie w 1973 r. Jej założycielem jest o. Laurent Fabre. Wspólnota Chemin Neuf szczególnie koncentruje się na budowaniu jedności małżeństwa i rodziny, jedności w Kościele i pomiędzy Kościołami, krajami oraz narodami.

We Wspólnocie uczestniczą kobiety i mężczyźni, kapłani, osoby konsekrowane, osoby stanu wolnego, małżeństwa. Wspólnota Chemin Neuf, choć powstała na gruncie katolickim, przyjmuje również członków innych Kościołów – szanując ich własną tożsamość wyznaniową.

Wspólnota czerpie swoją duchowość ze spotkania się tradycji ignacjańskiej, karmelitańskiej (św. Teresa z Avila) i współczesnej Odnowy w Duchu Świętym. W Polsce Wspólnota obecna jest od 15 lat. Członkowie Wspólnoty żyją w małych, 7-12 osobowych fraterniach.

Do Polski Wspólnota przybyła w 1996 r. Dziś jest obecna w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie, Kutnie, Łącku, Płońsku, Łowiczu, Nysie. W 1998 r. dekretem bp. Kazimierza Romaniuka, zostało jej powierzone prowadzenie Domu Rekolekcyjnego w Wesołej przy parafii Opatrzności Bożej. Niebawem - na mocy decyzji abp. Hosera - przejmie tam odpowiedzialność za parafię. Proboszczem i wikarym parafii zostaną księża z Kleryckiego Instytutu Zakonnego Chemin Neuf.

W 2003 r. kard.Józef Glemp jako metropolita warszawski przyjął do Polski Instytut Zakonny Chemin Neuf do archidiecezji warszawskiej i zezwolił na założenie domu w Warszawie. W 2005 r. Wspólnota Chemin Neuf została erygowana jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych na terenie archidiecezji warszawskiej, a w pięć lat później w diecezji warszawsko-praskiej. We wrześniu 2009 abp Hoser powierzył Wspólnocie Chemin Neuf odpowiedzialność za parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie k. Mińska Mazowieckiego.

W naszym kraju Wspólnota Chemin Neuf jest najbardziej znana z letnich sesji „Kana” dla małżeństw. Od 1994 roku wzięło w nich udział ponad 800 małżeństw, z czego połowa podjęła dłuższą formację we fraterni Kana. Małżeństwa będące we Fraterni KANA (aktualnie 42 małżeństwa z całej Polski) uczestniczą w rocznej formacji prowadzonej przez Wspólnotę, która obejmuje comiesięczne spotkania małych grup małżeńskich, udział w weekendach formacyjnych, udział w posłudze dla innych małżeństw, posługę w letniej Sesji KANA.

Wspólnota Chemin Neuf bardzo angażuje się w duszpasterstwo młodych. Dla gimnazjalistów i licealistów organizuje weekendy formacyjne oraz tygodniowy obóz letni. Natomiast młodzieży w wieku 18-30 lat proponuje rekolekcje „Jerycho” na bazie duchowości ignacjańskiej.

W Polsce Wspólnota Chemin Neuf organizuje także od 2000 roku rekolekcje według Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Proponuje także rekolekcje „Anamneza” oraz cykl „Siloe”. Pierwsze – mają charakter pojednania ze swoją historią. Natomiast cykl „Siloe” proponuje drogę uzdrowienia wewnętrznego dla osób doświadczających trudności w relacjach. Proces ten dokonuje się w klimacie modlitwy osobistej i wspólnej z indywidualnym towarzyszeniem duchowym.

Jedną ze sprawdzonych w wielu krajach form działalności Wspólnoty Chemin Neuf jest prowadzenie domów studenckich. Od 2007 roku Wspólnota prowadzi w samym centrum Łodzi, Dom Studencki dla studentek i studentów studiów dziennych ze wszystkich łódzkich uczelni. Przyjmuje studentów i studentki w wieku 18-25 lat.

Pierwsza w Polsce parafia zastała powierzona Wspólnocie Chemin Neuf w 2009 r. w Mistowie pod Mińskiem Mazowieckim. Wspólnota prowadzi tam typową parafialną pracę duszpasterską (np. spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania, spotkania z dziećmi, ministrantami, opieka nad chorymi itp.) Obecnie fraternię w Mistowie tworzą kapłan z Instytutu Zakonnego Chemin Neuf, dwie siostry oraz jedna rodzina.

Z inicjatywy Wspólnoty Chemin Neuf działa także Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna „Net for God” jako „sieć modlitwy, formacji i ewangelizacji” dla budowania pokoju i jedności między krajami i Kościołami. Ruch ten powstał po Światowych Dniach Młodzieży w Rzymiew 2000 r. W Polsce zaangażowanych jest w niego 300 osób – na świecie ok. 8 tys. osób.

Wspólnota Chemin Neuf jest jednym z głównych organizatorów wyjazdu na tegoroczne Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Razem ze Wspólnotą przyjedzie do Madrytu ok. 2500 młodych z całego świata w tym ok. 500 z Polski.

Wspólnota jest międzynarodowa. Istnieje w ponad 60 krajach świata i jest mocno zakorzeniona w 25 z nich. Liczy obecnie ponad 1,4 tys. osób różnych narodowości.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama