Szwecja: ukazała się nowa książka o Vassuli Rydén

Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła dwa dokumenty (w 1995 i 2004), w których przestrzegała katolików przed bezkrytycznym przyjmowaniem poglądów grecko-egipskiej mistyczki.

Luterański pastor z Göteborga Bo Westergaard wydał po szwedzku, a ostatnio także po angielsku, książkę poświęconą współczesnej mistyczce chrześcijańskiej Vassuli Rydén i jej charyzmatowi „modlitwy o jedność Ciała Chrystusowego”. Dzieło, zatytułowane „Vassula – a sign of God’s Love. About a revelation in our time” (Vassula – znak Bożej Miłości. O objawieniach w naszych czasach), składa się z trzech części.

Pierwsza opisuje historię życia tytułowej bohaterki i genezę głoszonego przez nią „Orędzia Prawdziwego Życia w Bogu” (TLIG). Druga część – najobszerniejsza – przedstawia tematycznie Orędzia TLIG oraz omawia niektóre zawarte w nim trudne kwestie ekumeniczne, jak Eucharystia, Maryja i papież. Autor porusza te zagadnienia tak, aby ułatwić protestantom lepsze ich zrozumienie. Trzecia część to opis miejsca proroctw Vassuli w teologii i Kościele, aby czytelnik mógł zrozumieć jej prorocze posługiwanie i charyzmat. Jest to w zasadzie streszczenie głównej pracy duńskiego teologa prof. Nielsa Christiana Hvidta (ur. w 1967), wykładowcy duchowości chrześcijańskiej na wielu uczelniach w Europie i w Ameryce,  m.in. w rzymskim Angelicum.

Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla protestantów, ale może również pomóc wszystkim, którzy słyszeli choć trochę o tej mistyczce, w lepszym poznaniu jej życia i przesłań.

Ona sama napisała w przedmowie: „Zarówno tym, którzy jeszcze nie wierzą w żywego Boga, jak i tym, których wiara osłabła, ta Księga pomoże obudzić wiarę, oświecić duszę, przynieść nadzieję, że Bóg jest dostępny. Troszczy się On o ciebie, a nie tylko o specjalnie wybranych świętych i to On sprawia, że jesteś wyryty w Jego Sercu”.

Kapelan tokijskiej grupy modlitewnej TLIG, polski dominikanin o. Paweł Janociński tak skomentował ukazanie się tej książki i jej autora: „Pastora Westergaarda spotkałem we wrześniu ub.r. w czasie Pielgrzymki Ekumenicznej do Egiptu, w której uczestniczyło ok. 300 przedstawicieli różnych wyznań i religii z całego świata. Większość stanowili jednak katolicy, w tym wielu księży (m.in z Polski) i biskupów. Jechaliśmy z Bo jednym autobusem i przez cały czas byłem przekonany, że jest on kapłanem katolickim. Miał on bowiem za sobą studia z ekumenizmu na naszym dominikańskim uniwersytecie Angelicum w Rzymie i posługiwał się słownictwem powszechnie używanym w Kościele katolickim. Rozmawiałem też z jego znajomymi – katoliczkami z Wysp Owczych i ze Szwecji, które nawróciły się z protestantyzmu. Twierdziły, że «odmawia on codziennie różaniec i czci relikwie św. Brygidy Szwedzkiej (1303-73)». Jakże miło i łatwo rozmawiało się z nim. Jakby łączył nas duch modlitwy Jezusa «Aby wszyscy byli jedno» (J 17, 21-23)”.

Vassula Rydén, a właściwie Vassiliki Claudia Pendakis, urodziła się 18 stycznia 1942 w dzielnicy Kairu – Heliopolis w prawosławnej rodzinie greckiej. W 1985 przeżyła nawrócenie w wyniku, jak sama przyznała, wewnętrznych natchnień i pouczeń, które mieli jej przekazać Jezus i cała Trójca Święta, Matka Boża i św. Michał Archanioł. Te swoje prywatne objawienia opisała prostym językiem (po angielsku) w ponad 100 zeszytach, które w formie książkowej ukazały się później w prawie 50 językach (m.in. po polsku).

Nauczanie zawarte w tych pismach jest w wielu wypadkach zbieżne z doktryną katolicką, np. nawoływanie do zjednoczenia chrześcijaństwa pod przewodnictwem papieża, przy jednym ołtarzu, do odnowy czci dla Eucharystii, ożywienia nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, a kluczem do takiej jedności winna być wspólna data Wielkanocy.

Niemniej jednak Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła dwa dokumenty (w 1995 i 2004), w których przestrzegała katolików przed bezkrytycznym przyjmowaniem poglądów grecko-egipskiej mistyczki, wskazując m.in. na niezbyt jasny język jej objawień. Zarówno ona sama, jak i jej zwolennicy twierdzili wprawdzie, że zastrzeżenia urzędu watykańskiego, kierowanego wówczas przez kard. Josepha Ratzingera, wynikały w znacznym stopniu z niedokładnego odczytania treści tych objawień i późniejszej ich interpretacji, ale w styczniu 2007 następca kardynała (wówczas już papieża Benedykta XVI) na stanowisku prefekta, kard. William Levada utrzymał w mocy negatywną ocenę poglądów V. Rydén. Ona sama ponownie potwierdziła, iż w jej nauczaniu nie ma błędów doktrynalnych.

Jednocześnie warto dodać, że 16 marca 2011 Patriarchat Konstantynopolski wydał deklarację, w której stanowczo potępił poglądy Vassuli i poprosił prawosławnych, aby ich nie szerzyli.

 

«« | « | 1 | » | »»