Patriarcha Nikodem nie żyje

W wieku 90 lat zmarł 15 września wieczorem w swej rezydencji w klasztorze w Charkowie prawosławny metropolita charkowski i bogoduchowski Nikodem.

Był najstarszym wiekiem i stażem biskupim hierarchą Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego (UKP) i Patriarchatu Moskiewskiego, któremu Kościół ten podlega. W 1992 krótko pełnił obowiązki głowy tego Kościoła.
Metropolita Nikodem (w świecie Nikołaj S. Rusnak) urodził się 18 kwietnia 1921 w wiosce Dawidowce w obwodzie czerniowieckim (wtedy Rumunia, obecnie Ukraina). W 1938 rozpoczął nowicjat w pobliskim klasztorze św. Jana Teologa. 6 stycznia 1945 odbyły się jego postrzyżyny mnisze, połączone z przyjęciem imienia zakonnego Nikodem, a 23 lutego 1946 przyjął święcenia kapłańskie (został hieromnichem). W latach 1950-55 był przełożonym tego klasztoru.
W 1958 ukończył Moskiewską Akademię Duchowną i wkrótce potem wyjechał do Rosyjskiej Misji Duchownej w Jerozolimie. 15 listopada 1958 otrzymał godność archimandryty i został przełożonym tej placówki.
Od 10 sierpnia 1961 był biskupem kostromskim i galickim, a w 3 lata później został biskupem argentyńskim i południowoamerykańskim. 25 lutego 1968 mianowano go arcybiskupem i egzarchą Ameryki Środkowej i Południowej. 1 grudnia 1970 Rosyjski Kościół Prawosławny (RKP) powołał go na arcybiskupa charkowskiego i bogoduchowskiego z zachowaniem funkcji egzarchy (do 1977). 23 listopada 1983 został arcybiskupem lwowskim i tarnopolskim, nadal pełniąc obowiązki głowy eparchii (diecezji) charkowskiej (do 28 marca 1984). Od 9 kwietnia 1985 miał godność metropolity. 27 grudnia 1988 zmienił się tytuł jego eparchii na lwowska i drohobycka. 13 września 1989 objął z powrotem urząd metropolity charkowskiego i bogoduchowskiego, który zachował już do śmierci.
Po zmianach politycznych w ówczesnym ZSRR na początku lat dziewięćdziesiątych i powstaniu niepodległej Ukrainy w 1991 dotychczasowy egzarchat ukraiński RKP stał się Ukraińskim Kościołem Prawosławnym na prawach autonomii w ramach Patriarchatu Moskiewskiego. Metropolita Nikodem pełnił wówczas przez dwa miesiące w 1992 obowiązki jego tymczasowego zwierzchnika do czasu wyboru 27 maja tegoż roku na metropolitę kijowskiego i całej Ukrainy Włodzimierza (Sabodana).
Od czerwca 1992 metropolita Nikodem był stałym członkiem Świętego Synodu UKP. W dniach 7-8 maja br. odbyły się w Charkowie uroczystości z okazji 90. jego urodzin, którym przewodniczył patriarcha moskiewski Cyryl. W tym roku hierarcha obchodził również 50. rocznicę święceń biskupich.
Kondolencje z powodu śmierci metropolity przesłali na ręce zwierzchnika UKP metropolity Włodzimierza m.in. prezydent kraju Wiktor Janukowycz i zwierzchnik RKP patriarcha Cyryl.
Pogrzeb metropolity odbędzie się 17 bm. w charkowskiej katedrze Zwiastowania Pańskiego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama