Rosja: Cerkiew nie państwowa

Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie chce być Kościołem państwowym. Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, abp Hilarion Ałfiejew, odrzucił tezy na ten temat pojawiające się w różnych środowiskach rosyjskich.

„Kościół nie może mieszać się do polityki i popierać taką czy inną partię polityczną, a tym bardziej utożsamiać się z jakimiś siłami politycznymi” – powiedział abp Ałfiejew. Podkreślił, że rosyjskie prawosławie nie preferuje żadnej siły politycznej. Ta zasada wyraźnie wyartykułowana została w Społecznej Koncepcji wypracowanej i przyjętej przez Biskupi Sobór Rosyjskiego Prawosławia w roku 2000. „Niemieszanie się Kościoła prawosławnego do działalności politycznej powinno znaleźć wzajemność w nie mieszaniu się państwa w sprawy wewnątrzkościelne” – podsumował swoją wypowiedź abp Hilarion.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| CERKIEW, ROSJA

Pobieranie...

Reklama

Dodaj komentarz
Gość
    Nick (wymagany lub )

    Reklama

    Reklama