Zmarł pionier prawosławnego ekumenizmu

W wieku 76 lat zmarł były metropolita grecko-prawosławny Szwajcarii, Damaskinos Papandreou. Przez kilkadziesiąt lat był centralną postacią dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Jak poinformowała szwajcarska agencja katolicka KIPA, zgon prawosławnego hierarchy nastąpił w nocy z 4 na 5 listopada w Genewie.

Metropolita Damaskios od wielu lat pozostawał w przyjacielskich kontaktach z papieżami Janem Pawłem II i Benedyktem XVI, o którym mówił „brat i przyjaciel”. Głośnym echem odbiła się wymiana listów między Damaskinosem a ówczesnym kardynałem Josephem Ratzingerem w latach 2000 i 2001 na temat deklaracji „Dominus Iesus” oraz Noty na temat określenia „Kościoły siostrzane” Kongregacji Nauki Wiary z 2000 roku. W staraniach o zbliżenie Kościołów metropolita Damaskinos utrzymywał też bliskie kontakty z austriackim kardynałem Franzem Königiem, patronującym ekumenicznej fundacji „Pro Oriente”.

Basil Papandreu urodził się 23 lutego w 1936 roku w Kato Chryssovitsa w greckiej Aetolii. W latach 1955-1959 studiował w Wyższej Szkole Teologicznej Patriarchatu Ekumenicznego na wyspie Chalki. Po święceniach diakonatu w 1959 roku przyjął imię Damaskinos. Kontynuował studia na niemieckich uniwersytetach w Marburgu i Bonn, gdzie w tym czasie był profesorem Joseph Ratzinger.

Po święceniach kapłańskich w 1961 roku Damaskinos otrzymał tytuł archimandryty i prowadził pracę duszpasterską wśród greckich robotników gościnnych w regionie Bonn. W 1966 roku doktoryzował się na uniwersytecie w Atenach na podstawie pracy „Utworzenie i organizacja Kościoła ormiańskiego do IV Soboru Powszechnego”.

W 1968 roku uczestniczył jako doradca w obradach Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Uppsali w Szwecji. W rok później ówczesny patriarcha Atenagoras I mianował go dyrektorem założonego w 1966 roku w Chambesy koło Genewy prawosławnego centrum Patriarchatu Ekumenicznego.

W wieku 34 lat, w 1970 roku został biskupem i otrzymał tytuł metropolity Tranoupolis. Od 1982 roku był metropolitą Szwajcarii i egzarchą dla Europy. W 1996 roku utworzył w Genewie Centrum Wyższych Studiów Teologii Prawosławnej

Metropolita Damaskinos uczestniczył w pracach wielu komisji dialogu z Kościołami chrześcijańskimi. Wielokrotnie był członkiem delegacji Patriarchatu Ekumenicznego, które 29 czerwca składały wizyty w Rzymie z okazji patronalnego święta świętych Apostołów Piotra i Pawła. Był także współprzewodniczącym komisji mieszanej ds. dialogu prawosławno-starokatolickiego oraz dialogu prawosławnych Kościołów obrządku bizantyjskiego z tradycyjnymi Kościołami Wschodu. Ponadto uczestniczył w przygotowaniach dialogu Kościołów prawosławnych z Kościołami reformowanymi w połowie lat 80. W latach 1986-1992 był członkiem prezydium Konferencji Kościołów Europejskich (KEK), zrzeszającej Kościoły prawosławne, ewangelickie, anglikańskie i starokatolickie na kontynencie europejskim.

Po przebytym udarze w 2003 roku Damaskinos musiał zrezygnować z funkcji prawosławnego metropolity Szwajcarii. Został tytularnym Adrianopolis (Edirne), w dalszym ciągu jednak mieszkał w Genewie.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama