Ukraina: Bronią wolności religijnej

Ukraińska ustawa o ochronie danych osobowych i jej stosowanie nie powinny naruszać wolności wyznania. Nie należy zaznaczać w bazach danych stosunku ludzi do religii – uważają przedstawiciele wyznań religijnych Ukrainy

Ich wspólne stanowisko w tej sprawie wyraził w Kijowie sekretariat Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych na sesji, która odbyła się 13 marca w siedzibie patriarchatu Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Przewodniczył jej bp Wołodymyr Czerpak z tej właśnie Cerkwi, jednej z trzech, na jakie dzieli się ukraińskie prawosławie. Uczestnicy uchwalili przygotowanie poprawki do jednego z artykułów wspomnianej ustawy celem zapobieżenia, by od organizacji wyznaniowych wymagano rejestracji baz danych dotyczących przekonań religijnych poszczególnych obywateli.

Na sesji zajęto się też projektem ustawy o pielgrzymowaniu, wysuniętym w ukraińskim parlamencie. Sekretariat Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych uznał, że w proponowana wersja może utrudnić czy wręcz uniemożliwić taką formę działalności religijnej, jaką są pielgrzymki. Dlatego postanowiono zwrócić się do deputowanego, który wysunął projekt, by go wycofał z obrad. W najbliższym czasie Rada zamierza odbyć wspólne posiedzenie z działającą przy ministerstwie oświaty Społeczną Radą ds. Współpracy z Kościołami i Organizacjami Religijnymi. Planuje też spotkania z międzypartyjną grupą deputowanych „Na rzecz duchowości, moralności i zdrowia Ukrainy” oraz z ugrupowaniem parlamentarnym „Prawo wyboru” celem ustalenia dalszej współpracy.

«« | « | 1 | » | »»