Rosja: trwa współpraca państwo-Cerkiew

O kierunkach współpracy Kościoła prawosławnego oraz państwa rozmawiano w Moskwie. Podjęto też temat respektowania praw chrześcijan. W siedzibie patriarchatu moskiewskiego odbyło się wczoraj posiedzenie grupy roboczej ds. współpracy rosyjskiej Cerkwi z ministerstwem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

W trakcie posiedzenia omówiono różnorodne problemy związane ze wspólnymi wysiłkami podejmowanymi w obronie praw chrześcijan w świecie oraz wspólnym poparciem udzielanym Rosjanom mieszkającym poza granicami kraju. Wytyczono priorytetowe kierunki współpracy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i MSZ Federacji Rosyjskiej w najbliższym czasie.

Obecne posiedzenie grupy roboczej wytyczyło kierunki działań zgodne z zapoczątkowanymi jeszcze w pierwszej kadencji prezydentury Władimira Putina działaniami wykorzystywania rosyjskiej diaspory prawosławnej w świecie dla celów promocji polityki zagranicznej Rosji. Jednym z owoców tych działań było zaprowadzenie jedności między rosyjskim prawosławiem za granicą a patriarchatem moskiewskim.

Posiedzeniu w siedzibie Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego współprzewodniczyli metropolita Hilarion Ałfiejew oraz sekretarz stanu i zastępca szefa rosyjskiego MSZ Grigorij Karasin. W posiedzeniu uczestniczyli wysoko postawieni przedstawiciele patriarchatu moskiewskiego i urzędnicy MSZ Federacji Rosyjskiej.

W pewien sposób we współpracę rosyjskiej Cerkwi z tamtejszym MSZ wpisują się liczne wizyty zagraniczne patriarchy Cyryla. Ich celem są często tereny objęte konfliktem, a zarazem leżące w strefie zainteresowania polityki zagranicznej Kremla. Tak było np. z wizytą w Syrii w listopadzie ub. roku.

Z kolei najbliższa podróż moskiewskiego patriarchy rozpocznie się już jutro (27-29 kwietnia) i jej celem będzie Bułgaria. O planach tych poinformował metropolita Hilarion, odpowiedzialny w patriarchacie za relacje zagraniczne. Sam Cyryl zaprzeczył przy okazji, jakoby celem jego wizyty w Bułgarii było utworzenie tam prawosławnej wspólnoty zależnej od Moskwy. Kraj ten pojawił się bowiem na liście podróży dość niespodziewanie, jednak oficjalnie wyjaśniono, że nie można było wizyty odwlekać z uwagi na podeszły wiek tamtejszego patriarchy prawosławnego Maksyma.

Kolejnymi celami zagranicznych podróży patriarchy Cyryla będą Cypr, dokąd uda się w czerwcu, oraz Polska. Do naszego kraju zwierzchnik rosyjskiego prawosławia przyjedzie w sierpniu (16-19 sierpnia). Dojdzie wówczas m.in. do podpisania orędzia o pojednaniu między narodem polskim i rosyjskim. Natomiast w listopadzie patriarcha Cyryl zamierza odwiedzić Jerozolimę.

«« | « | 1 | » | »»