Uroczystości ku czci św. Mikołaja Cudotwórcy

W katedrze prawosławnej w Białymstoku uczczono wczooraj rocznicę przeniesienia relikwii Mikołaja Cudotwórcy z Myry Licyjskiej w obecnej Turcji, do Bari we Włoszech. Św. Mikołaj jest patronem tej katedry.

Białostocka katedra pw. św. Mikołaja jest najważniejszą świątynią w prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. Obchodom przewodniczył ordynariusz tej diecezji arcybiskup Jakub, w asyście biskupa supraskiego Grzegorza. W tym dniu przypadła też trzynasta rocznica ingresu arcybiskupa Jakuba.

Po głównej liturgii miała miejsce procesja wokół świątyni z ikoną świętego. W nabożeństwie wzięły udział tłumy wiernych, nie tylko z Białegostoku, ale także m.in. z Warszawy i z Jabłecznej (Lubelskie), gdzie jest jeden z najważniejszych w kraju cerkiewnych klasztorów.

Biskup Mikołaj żył na przełomie III i IV wieku w Azji Mniejszej. Urodził się jako jedyny syn pobożnych rodziców. W żywotach świętych zapisano, że gdy był młodym kapłanem, po śmierci rodziców cały swój majątek rozdał biednym.

Ten czczony w Kościele katolickim i prawosławnym teolog, zwany "cudotwórcą", jest patronem żeglarzy i wędrowców, a także panien pragnących zmienić stan cywilny. Uważa się go także za orędownika osób skrzywdzonych przez los.

Św. Mikołaj zasłynął z podrzucania złota i jedzenia do domu trzech biednych sióstr, by - mając posag - mogły wyjść za mąż. Stąd miał się wziąć zwyczaj obdarowywania prezentami w jego święto. Podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej zapowiedział żeglarzom, że czeka ich straszna burza; morze uspokoiły modlitwy świętego.

Abp Jakub mówił na zakończenie uroczystości do wiernych, że święty powinien być przykładem dla nich. Powiedział, że stał on się świętym nie za sprawą kanonizacji, ale za sprawą swego życia, swojej wiary. "Kanonizacja to danie go jako przykładu, żebyśmy go naśladowali" - mówił hierarcha.

Wzór wiary, przykład pokory, nauczyciel wstrzemięźliwości - mówił o św. Mikołaju.

Relikwie św. Mikołaja znajdują się w Bari we Włoszech. Przeniesiono je tam z Myry w Licji, gdzie święty zmarł 6 grudnia, między rokiem 345 a 352 (dokładnej daty nie udało się ustalić) jako biskup tego miasta. Jego ciało spoczęło w krypcie tamtejszej katedry.

W 1087 roku biskup miasta Bari zorganizował wyprawę do Azji po relikwie świętego. Po dopłynięciu do Myry uzbrojeni żeglarze włamali się do bazyliki i wykradli je. Rok później papież Urban II, konsekrując nowy kościół w Bari, wyprawę Włochów nazwał przeniesieniem relikwii św. Mikołaja z Myry do Bari, gdzie znajdują się do dziś.

Białostocka katedra prawosławna pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy została wybudowana w latach 1843-46 jako świątynia parafialna, bowiem Białystok należał wówczas do diecezji grodzieńskiej. W 1951 roku, po utworzeniu prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, podniesiono ją do rangi świątyni katedralnej. W katedrze znajduje się, szczególnie czczona ikona przedstawiająca Świętego Mikołaja. W każdą środę odprawiane są przed nią specjalne modlitwy (akatysty).

Województwo podlaskie jest uznawane za centrum prawosławia w Polsce. Ocenia się, że w całym kraju Cerkiew ma ok. 550-600 tys. wiernych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama