Ewangelia ponad polityką

Przed rychłą wizytą w Polsce patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla Rzeczpospolita spekuluje, że orędzie głów Kościołów polskiego i rosyjskiego poznamy dopiero na 2 godziny przed podpisaniem dokumentu.

Według gazety pełny tekst wspólnego polsko-rosyjskiego przesłania Kościołów, z apelem o wzajemne wybaczenie krzywd i pojednanie, poznamy 17 sierpnia dopiero na dwie godziny przed jego podpisaniem. Z licznych wypowiedzi na ten temat wynika jednak, że nie będzie to akt przebaczenia, ogłaszany w imieniu Kościołów czy narodów - jak to było w przypadku orędzia biskupów polskich do niemieckich w 1965 r. - ale apel o wejście na drogę pojednania.

"Rzeczpospolita" podaje, że znajdzie się w nim m.in. takie zdanie: "Apelujemy do naszych wiernych, aby prosili Boga o wybaczenie krzywd, niesprawiedliwości i wszelkiego zła wyrządzonego sobie nawzajem. Jesteśmy przekonani, że jest to pierwszy krok procesu pojednania i wybaczenia, który nie jest łatwy ani prosty i trwać będzie zapewne przez lata".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama