Jerozolima pod okiem ONZ?

Chrześcijanie różnych wyznań wspólnie interweniują w ONZ na rzecz szczególnego statusu dla Jerozolimy. List otwarty w tej sprawie wystosowały katolicka organizacja Pax Christi International oraz Światowa Rada Kościołów. Domagają się one podjęcia tej kwestii na wrześniowej sesji oenzetowskiej Rady Praw Człowieka.

Przypominają, że Jerozolima zasługuje na specjalne traktowanie ze względu na swe religijne znaczenie i pluralistyczny charakter. Naruszanie praw człowieka i prawa międzynarodowego w tym mieście uderza nie tylko w jego mieszkańców, ale w całą ludzkość – czytamy w liście do ONZ.

Zdaniem Pax Christi i Światowej Rady Kościołów wspólnota międzynarodowa musi zagwarantować poszanowanie wielonarodowościowego i wieloreligijnego charakteru tego miasta. Z tego względu wysuwają trzy konkretne postulaty: swobodę przemieszczania się w granicach miasta, mianowanie specjalnego relatora ONZ dla Jerozolimy oraz wydanie rezolucji na temat poszanowania praw człowieka w szczególności we wschodniej Jerozolimie. To tam bowiem znajdują się najświętsze miejsca trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Oenzetowska Rada Praw Człowieka, od której chrześcijańskie organizacje domagają się interwencji, będzie obradować w Genewie od 10 do 28 września.

«« | « | 1 | » | »»