Protestanci odkrywają znaczenie papieża

Coraz więcej anglikanów i protestantów na nowo odkrywa znaczenie posługi Papieża, która gwarantuje autentyczną więź z chrześcijaństwem biblijnym oraz pozwala oprzeć się presji sekularyzacji i liberalizmu – powiedział abp Gerhard Müller w wywiadzie dla londyńskiego tygodnika "The Catholic Herald".

Jednym z głównych tematów rozmowy była kwestia ordynariatów dla byłych anglikanów. Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zaznaczył, że ich powstanie wynikało nie tylko z woli Papieża, ale z woli Pana Jezusa, który pragnie widzialnej jedności dla wszystkich ochrzczonych. W tym sensie konwersja anglikanów na katolicyzm przypomina nam o ostatecznym celu ruchu ekumenicznego.

Abp Müller zaapelował też do brytyjskich katolików, by nie traktowali byłych anglikanów jak synów marnotrawnych, lecz jako braci w wierze, którzy wnoszą do Kościoła cenne dziedzictwo kultu i duchowości anglikańskiej.

Szef watykańskiej dykasterii wspomniał też o procesie pojednania z lefebrystami. Wciąż jeszcze istnieje wiele nieporozumień odnośnie do Soboru Watykańskiego II. Bractwo św. Piusa X musi rozróżnić prawdziwe nauczanie Vaticanum II i konkretne nadużycia, które pojawiły się po Soborze, lecz nie mają żadnego oparcia w soborowych dokumentach – powiedział abp Müller.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama