Ekumeniczne obrady ws. imigrantów

O problemach imigrantów w Stanach Zjednoczonych obradują przedstawiciele 43 tamtejszych wyznań chrześcijańskich, w tym też katolików.

W Austin, stolicy stanu Teksas, dobiega końca doroczne spotkanie organizacji Chrześcijańskie Kościoły Razem (Christian Churches Together), najszerszego gremium wyznawców Chrystusa w USA.

Planuje się ogłoszenie wspólnej ekumenicznej deklaracji na temat godności, praw i cierpienia imigrantów. Chrześcijanie Stanów Zjednoczonych postulują umożliwienie otrzymania obywatelstwa ludziom przebywającym tam nielegalnie, łączenie rozdzielonych rodzin, jak też walkę z „handlem żywym towarem”. Już w poprzednich latach organizacja Chrześcijańskie Kościoły Razem wydała podobne oświadczenia o tematyce społecznej, mianowicie o ubóstwie i o rasizmie.

Obecne obrady tej organizacji rozpoczęły się podpisaniem i ogłoszeniem innego dokumentu, wspólnego dla pięciu spośród wyznań do niej należących. Jest to wzajemne uznanie ważności sakramentu chrztu udzielanego przez katolików i cztery amerykańskie Kościoły tradycji reformowanej, czyli kalwińskiej, mianowicie Kościół Reformowany w Ameryce, Chrześcijański Kościół Reformowany w Ameryce Północnej, Kościół Prezbiteriański i Zjednoczony Kościół Chrystusa.

Porozumienie jest owocem sześciu lat dialogu. Konferencja episkopatu USA ratyfikowała je już przed dwoma laty. Aktu podpisania i ogłoszenia dokumentu dokonano 29 stycznia na ekumenicznym nabożeństwie w katolickiej katedrze w Austin.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama