Razem o prawo do publicznego wyznawania wiary

Dzisiejsze święto Apostoła Andrzeja obchodzone jest szczególnie w prawosławnym patriarchacie Konstantynopola, którego jest on patronem. Przesyłając tam po raz pierwszy w swoim pontyfikacie życzenia z tej okazji, Franciszek potwierdza, że pragnie „dalej rozwijać braterskie relacje między Kościołem rzymskim a Patriarchatem Ekumenicznym”.

Przypomina głębokie wzajemne więzi, będące owocem drogi zapoczątkowanej spotkaniem Pawła VI z patriarchą Atenagorasem w Jerozolimie, od którego minie wkrótce 50 lat. 

„Odczuwamy już radość, że jesteśmy autentycznymi braćmi w Chrystusie, choć mamy pełną świadomi, że nie osiągnęliśmy jeszcze celu, jakim jest całkowita komunia – zauważa Ojciec Święty. – W oczekiwaniu na dzień, kiedy będziemy mogli wreszcie uczestniczyć razem w sprawowaniu Eucharystii, chrześcijanie mają obowiązek przygotowywać ten Boży dar modlitwą, wewnętrznym nawróceniem, odnową życia i braterskim dialogiem”. 

„Radość z obchodów święta Apostoła Andrzeja nie może odwracać naszych oczu od dramatycznej sytuacji wielu ludzi cierpiących z powodu przemocy i wojny, głodu, ubóstwa i klęsk żywiołowych” – pisze Franciszek w przesłaniu do Bartłomieja I.

Wyrażając wspólną troskę o chrześcijan na Bliskim Wschodzie i ich prawo do pozostania w ojczyźnie, Papież stwierdza: „Dialog, przebaczenie i pojednanie to jedyne możliwe środki do rozwiązania konfliktu. Módlmy się nieustannie o pokój w tym regionie i działajmy dalej na rzecz pojednania oraz należnego uznania praw narodów. Pamięć o męczeństwie św. Andrzeja Apostoła kieruje naszą myśl ku licznym chrześcijanom z wszystkich Kościołów i Wspólnot kościelnych, którzy w różnych częściach świata doznają dyskryminacji, a nieraz płacą własną krwią za wyznawanie swej wiary”. Ojciec Święty podkreśla, że chrześcijanie Wschodu i Zachodu winni dawać wspólne świadectwo, szerząc Ewangelię na całym świecie. „Pilna jest także – dodaje Franciszek. – potrzeba skutecznej, zaangażowanej współpracy chrześcijan, by chronić wszędzie prawo do publicznego wyrażania swej wiary i promowania wkładu wnoszonego nadal przez chrześcijaństwo do współczesnego społeczeństwa i kultury”.

Papieskie przesłanie odczytał na zakończenie Liturgii w kościele patriarchalnym na Fanarze przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Kard Kurt Koch stoi na czele watykańskiej delegacji, tradycyjnie udającej się do Stambułu już od 1969 r. na obchody ku czci patrona patriarchatu Konstantynopola. Tym razem odwiedziła ona również siedzibę patriarchalnej szkoły teologicznej na wyspie Halki, zamkniętej od 1971 r.. Patriarchat wciąż oczekuje na zezwolenie władz tureckich, by móc ją ponownie otworzyć.
 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ