Czyż Chrystus jest podzielony?

Hasło przewodnie styczniowych spotkań wspólnot chrześcijańskich dotyka samej istoty ekumenizmu.

Tradycyjnie obchodzony na całym świecie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie rozciąga się na blisko 20 dni, choć niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują zaledwie jedno nabożeństwo. W harmonogramie spotkań w stolicy, przygotowanym przez Polską Radę Ekumeniczną, znalazły się aż cztery świątynie katolickie.

Nabożeństwo centralne zaplanowano w praskiej cerkwi prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny. Zarys materiałów na tegoroczny Tydzień Modlitw został przygotowany przez chrześcijan z Kanady. Jako hasło przewodnie wybrano słowa z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1,1-17): „Czyż Chrystus jest podzielony?”.

„Wiedząc, że wspólnota jest podzielona, Paweł wzywa jej członków do połączenia się i namawia, by »byli jednego ducha i jednej myśli«. Napomina Koryntian i swoich czytelników, »by byli zgodni«. Czy Paweł uważa, że wszyscy powinni tak samo modlić się i działać w ten sam sposób? Wcale tak nie sądzimy” – czytamy w materiałach przygotowanych na Tydzień Modlitw. Autorzy tekstu zachęcają wspólnoty chrześcijańskie do zastanowienia, w czym każda z nich może być darem dla innych chrześcijan.

Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski zaproponowała, aby 24 stycznia był dniem solidarności z chrześcijanami w Syrii. W całym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, a szczególnie w tym dniu, uczestnicy nabożeństw będą wspierać modlitwą, postem i ofiarą chrześcijan, którzy cierpią tam z powodu swej przynależności religijnej. W materiałach pomocniczych został opublikowany tekst na temat jednego z syryjskich miast – Aleppo.

Program warszawskich nabożeństw

 • 10 stycznia, godz. 11 – zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ul. Foksal 8
 • 12 stycznia, godz. 18 – parafia rzymskokatolicka na Kamionku, ul. Grochowska 365
 • 18 stycznia, godz.18 – parafia Matki Bożej Nieustającej, Kościół Starokatolicki Mariawitów, ul. Wolska 186
 • 19 stycznia, godz. 18 – parafia katedralna św. Marii Magdaleny, Kościół prawosławny, al. Solidarności 52
 • 20 stycznia, godz. 18 – parafia katedralna pw. Świętego Ducha, Kościół polskokatolicki, ul. Szwoleżerów 4
 • 21 stycznia, godz. 18 – parafia Kościoła ewangelicko-reformowanego, al. Solidarności 76
 • 22 stycznia, godz.18 – I zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Waliców 25
 • 23 stycznia, godz. 19 – parafia katolicka św. A. Orione, ul. Lindleya 4
 • 24 stycznia, godz. 18 – parafia pw. Dobrego Pasterza, Kościół ewangelicko-metodystyczny, ul. Mokotowska 12
 • 25 stycznia, godz. 18 – parafia Świętej Trójcy, Kościół ewangelicko-augsburski, pl. Małachowskiego 1
 • 26 stycznia, godz. 18 – katedra praska, Kościół rzymskokatolicki, ul. Floriańska 3
 • 30 stycznia, godz. 17.30 – parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina, ul. Piwna 9/11
«« | « | 1 | » | »»