Ekumenizm to spotkanie

Prośba Chrystusa o zjednoczenie, połączona z modlitwą w kościołach innych wyznań, to prawdziwe świadectwo, że chcemy być bliżej siebie.

Zbierając się na wspólną modlitwę podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, odpowiadamy na skierowane do nas Boże wezwanie, i przez śpiew, słowo i gest staramy się przemieniać i rozwijać naszą wzajemną relację w Chrystusie – tłumaczą autorzy komentarzy ekumenicznych.

Niepodzielność Chrystusa

Tydzień Ekumeniczny to coroczna okazja, by przez osiem dni podejmować refleksje dotyczące wzajemnych relacji chrześcijan na całym świecie. Hasło tegorocznego Tygodnia pochodzi z Pierwszego Listu do Koryntian i brzmi: „Czy Chrystus jest podzielony?”. – Fragment listu św. Pawła jest świadectwem wysiłków o jedność wyznawców Chrystusa już od samego zarania chrześcijaństwa – mówi ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Komisji ds. Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną. – Retoryczne pytanie apostoła uzmysławia, że chrześcijanie nie powinni stawiać niczego ponad więź z Chrystusem, który jest jeden i który jednoczy.

Hasło z powodzeniem można zastosować także do „ekumenizmu wewnątrzkatolickiego”. Rozmaite dary chrześcijan, należących nawet do jednej wspólnoty wyznaniowej, świadczą o bogactwie łaski Pana i nie wykluczają się nawzajem – podkreśla pallotyn. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa w Polsce od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Watt- sona z USA, w 1908 r., aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła) a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne znaczenie.

Nabożeństwa, koncerty, wykłady

Modlitewne spotkania i powiązane z nimi wydarzenia organizują w Lublinie nie tylko środowiska kościelne. W obchody włączyły się również Polska Rada Ekumeniczna z oddziałem w Lublinie, Instytut Ekumeniczny KUL, Fundacja „Ponad Granicami” i Miasto Lublin.

Tradycyjnie już oprócz nabożeństw ekumenicznych w lubelskim programie obchodów Tygodnia pojawi się ekumeniczny koncert kolęd i pieśni bożonarodzeniowych. Odbędzie się on 19 stycznia 2014 r. o godz. 15.30 w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a udział w nim wezmą Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pod dyrekcją Grzegorza Pecki, Chór Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie pod dyrekcją Andrzej Boubleja oraz Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie pod dyrekcją Adama Załęskiego.

Przedostatni dzień Tygodnia będzie dniem poświęconym solidarności z chrześcijanami w Syrii. W związku z tym w Metropolitalnym Seminarium Duchownym zaplanowano specjalny wykład i projekcję multimedialną poświęconą chrześcijanom w Syrii.

Jak co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowane zostały materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw. Od 1975 r. co roku robią to grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2014 r. przygotowała grupa robocza złożona z przedstawicieli Kościołów: katolickiego, prawosławnego, polskokatolickiego oraz Kościołów protestanckich działających w Kanadzie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama