Jesteśmy Chrystusowi!

Czyż Chrystus jest podzielony? Chrześcijanie z Zielonej Góry podczas wspólnej modlitwy szukali odpowiedzi na to dramatyczne pytanie św. Pawła.

Modlitwie w kościele pw. Ducha Świętego przewodniczył bp Stefan Regmunt przy współudziale duchownych i wiernych z Kościołów chrześcijańskich z Zielonej Góry. Wśród zaproszonych gości byli ks. Andrzej Dudra z Kościoła prawosławnego, ks. Julian Hojniak z Kościoła grecko-katolickiego, ks. Stanisław Stawowczyk z Kościoła polskokatolickiego, pastor Marek Majewski z Kościoła zielonoświątkowego, pastor Dariusz Lik z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, pastor Mariusz Socha z Kościoła baptystów oraz przedstawiciele diecezjalnej Komisji Ekumenicznej: ks. Grzegorz Chojnacki i ks. Tomasz Gierasimczyk.

– Dziś wołamy: ja jestem katolikiem, a ja ewangelikiem, a ja prawosławnym. A może lepiej by było gdybyśmy razem zawołali: jesteśmy Chrystusowi! Jesteśmy chrześcijanami! Chciałbym się podzielić, jak ja rozumiem ekumenizm – powiedział w kazaniu ks. Dariusz Lik z Kościoła ewangelicko-augsburskiego – W wielodzietnej rodzinie każde dziecko jest inne, ma inny charakter, temperament, zdolności, czasami pojawiają się nieporozumienia, nawet konflikty, ale wszystkie dzieci mają wspólnego ojca, który je bardzo kocha. My, chrześcijanie różnych wyznań, możemy różnić się tradycją, poglądami, dogmatyką, ale mamy jednego Ojca, którym jest Pan Bóg i jednego Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus – mówił ks. Lik.

Czytelnym elementem nabożeństwa ekumenicznego w Zielonej Górze była procesja z darami, które wspólnoty kościelne złożyły przed ołtarzem Boga, był to symboliczny dar poszczególnych wyznań w budowaniu widzialnej jedności.

– Możemy się nawzajem obdarowywać i czerpać z bogactwa innej tradycji – powiedział bp Stefan Regmunt.

– Kościół rzymskokatolicki do wspólnoty chrześcijańskiej wnosi dar nauczania biskupa Rzymu, który wypełnia mandat Chrystusa, aby umacniać siostry i braci w wierze, ze wszystkimi konsekwencjami, dlatego przynieśliśmy w darze Encyklikę papieża Franciszka, Evangelii Gaudium – powiedział ks. Tomasz Gierasimczyk z diecezjalnej Komisji Ekumenicznej.

– Darem Kościoła prawosławnego jest duchowość, dar kontemplacji, którą wyraża tajemnica ikony – powiedział ks. Andrzej Dudra.

– Wspólnota Kościoła ewangelicko-augsburskiego wnosi Biblię w językach narodowych, żeby wszyscy ludzie mogli ją słuchać i poznawać – mówił pastor Dariusz Lik.

– Darem Kościoła baptystów jest indywidualna relacja do Boga i nadrzędna rola Pisma Świętego, dlatego przynieśliśmy w darze Biblię – zaznaczył pastor Mariusz Socha.

– Darem Kościoła zielonoświątkowego jest uwielbienie Boga, dlatego w procesji przyniosłem klarnet, na którym gram, oddając chwałę Jezusowi – mówił pastor Marek Majewski.

– Darem Kościoła grecko-katolickiego jest bogactwo i piękno liturgii, w darze przyniosłem śpiewnik liturgiczny -  powiedział ks. Julian Hojniak.

– Kościół polsko-katolicki przyniósł w darze Mszał w języku polskim, wyrażający wspólnotę ludzi z Bogiem w czasie celebracji liturgii – powiedział ks. Stanisław Stawowczyk.

Ekumeniczna Liturgia Słowa była ubogacona śpiewem chóru Cantemus Domino pod batutą prof. Macieja Ogarka, oraz scholi działającej przy zielonogórskiej parafii grecko-katolickiej pw. Opieki Matki Bożej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama