Ekumenizm dla Ewangelizacji

73. Duszpasterskie Wykłady Akademickie na KUL-u.

„Ekumenizm dla Ewangelizacji” był w tym roku tematem duszpasterskich wykładów akademickich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zakończyło się bowiem trwające dwa dni ich 73. wydanie. Sesję naukową zorganizowała lubelska uczelnia oraz tamtejsza kuria archidiecezjalna.

Abp Stanisław Budzik podczas sesji przypomniał, że w bieżącym roku przypada 50. rocznica proklamowania soborowego Dekretu o ekumenizmie Unitatis redintegratio. Początki działań na rzecz jedności chrześcijan należy wiązać z ewangelizacyjną działalnością misjonarzy różnych wyznań, głoszących tego samego Chrystusa. Dobrze pojęty ekumenizm – dodał abp Budzik – jest regułą chrześcijańskiego sumienia, oświeconego wiarą i kierowanego miłością.

Ponad tysiąc duszpasterzy i katechetów zgromadzonych w uniwersyteckiej auli zapoznało się z argumentacją dotyczącą dialogów ekumenicznych i tego, co różni wyznania chrześcijańskie. Scharakteryzowane zostały liturgiczne i duchowe praktyki niekatolików, a także największe osiągnięcia współczesnych dialogów ekumenicznych. Wymienione tu zostało m.in. częściowe porozumienie doktrynalne – po ponad 15 wiekach – z Kościołami przedchalcedońskimi. Na polskim gruncie wskazać można wzajemne uznanie Chrztu oraz ubiegłoroczny ekumeniczny Apel o ochronę stworzenia.

Ekumenizm to sprawa doktryny i kultu, ale także świadectwa. „Kerygmat jest taki sam u wszystkich chrześcijan, czyli ów rdzeń, mówiący o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i o tym, że Jego Duch odnawia ludzkie serca i prowadzi do zbawienia, jest wszędzie taki sam” – podkreśla palotyn ks. prof. Sławomir Pawłowski z Instytutu Ekumenicznego KUL, sekretarz Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. „W obliczu narastającej sekularyzacji, czy tzw. cichej, niedeklaratywnej apostazji, tym bardziej staje się ważne głoszenie Kerygmatu, a to skuteczniej uczynimy, głosząc go razem z innymi chrześcijanami” – dodaje wykładowca i zarazem współinicjator wydarzeń ekumenicznych.

Jedność budowana jest poprzez spotkania Ojca Świętego i zwierzchników Kościołów, we współdziałaniu teologów i w modlitewno-charytatywnych przedsięwzięciach zwykłych chrześcijan. Jednak we współczesnych sytuacjach prześladowań wyznawców Chrystusa dramatycznej wymowy nabiera świadectwo „ekumenizmu męczenników”, o którym mówił już św. Jan Paweł II. Stanowi on radykalne wyzwanie dla naszego świadectwa wiary.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama