Metropolita Hilarion u papieża

Papież przyjął na audiencji metropolitę wołokołamskiego Hilariona Ałfiejewa. Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego jest jednym z delegatów innych Kościołów chrześcijańskich na obecnym Synodzie Biskupów.

We wczorajszym wystąpieniu opublikowanym na stronie internetowej patriarchatu, Hilarion zwrócił uwagę, że kiedy osłabiana jest rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, winno się ją umacniać, a nie propagować inne związki. Wyraził zaniepokojenie legalizacją „małżeństw” homoseksualnych i przyznawaniem im prawa do adopcji, jak też rodzeniem dzieci przez tzw. „matki zastępcze”. 

Rosyjskoprawosławny metropolita nie omieszkał też wykorzystać synodalnego wystąpienia do krytyki ukraińskich grekokatolików. Od ich hierarchów zażądał nie wypowiadania się publicznie na tematy polityczne i nazwał patriarchat moskiewski Kościołem matką wszystkich ukraińskich prawosławnych.
 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama

Reklama