Ekumeniczne spotkanie osób konsekrowanych

W Rzymie trwa ekumeniczne spotkanie zakonników. Inicjatywa ta łączy obecny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan z rozpoczętym Rokiem Życia Konsekrowanego.

Uczestnicy reprezentują wspólnoty zakonne lub wzorujące się na zakonach, a istniejące w różnych nurtach chrześcijaństwa.

Warto zaznaczyć, że życie konsekrowane jest czymś naturalnym w katolicyzmie czy prawosławiu. Mniej oczywiste jest to w różnych odłamach protestantyzmu, jako że stanowi swoisty powrót do katolickiej praktyki odrzuconej przecież u zarania reformacji. Niemniej okazuje się, że taka rzeczywistość istnieje wtórnie np. na gruncie anglikańskim czy luterańskim, nie mówiąc o takich wyrastających z protestantyzmu inicjatywach, jak wspólnota Taizé. Co ciekawe, właśnie takie wspólnoty stanowią często ośrodki praktycznego ekumenizmu i dialogu międzywyznaniowego. 

Z kolei prawosławnych mnichów trudniej namówić do udziału w ekumenicznych przedsięwzięciach z uwagi na ich tradycyjną nieufność wobec wszelkiej nieortodoksji. Obecność w Rzymie przedstawicieli serbskiego, koptyjskiego czy greckiego prawosławia można uznać zatem za rodzaj przełamania wiekowych barier.

Spotkanie ma być okazją do zapoznania się z realiami życia konsekrowanego różnych wyznań oraz do złożenia wspólnie chrześcijańskiego świadectwa. Uczestnicy zostaną jutro przyjęci przez Papieża, a w niedzielę wezmą udział w ekumenicznych nieszporach w Bazylice św. Pawła za Murami na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

«« | « | 1 | » | »»