Papież do Bartłomieja: świat potrzebuje naszego świadectwa

Podczas dzisiejszej Mszy, ostatniej już na Czarnym Lądzie, Papież nie zapomniał też o trwających w prawosławnym patriarchacie Konstantynopola uroczystościach ku czci jego głównego patrona, św. Andrzeja Apostoła.

Na jej zakończenie złożył w improwizowanych słowach życzenia z tej okazji Patriarsze Ekumenicznemu. W jego siedzibie na Fanarze przebywa, jak co roku, watykańska delegacja, na której czele stoi przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Kard. Kurt Koch przekazał Bartłomiejowi okolicznościowe przesłanie Ojca Świętego. Franciszek przypomina w nim, że przed rokiem on sam uczestniczył w tych patronalnych obchodach w Konstantynopolu. Podkreśla, że pozwoliło mu to na odnowienie i pogłębienie więzi między obu Kościołami przez wspólną modlitwę i osobiste spotkanie.

Papież nawiązuje do 50. rocznicy wspólnej deklaracji Pawła VI i prawosławnego patriarchy Konstantynopola Atenagorasa, odwołującej wzajemne ekskomuniki z 1054 r. Zwraca uwagę, że przypadnie ona 7 grudnia, w przeddzień rozpoczęcia w całym Kościele katolickim Roku Miłosierdzia. „Idąc śladem papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa katolicy i prawosławni muszą dziś prosić o Boże i wzajemne przebaczenie za podziały, jakie chrześcijanie spowodowali w Ciele Chrystusa – pisze Franciszek do Bartłomieja. – Proszę Ciebie i wszystkich wiernych Patriarchatu Ekumenicznego o modlitwę, aby ten Nadzwyczajny Jubileusz przyniósł duchowe owoce, jakich pragniemy”.

Ojciec Święty wskazuje na znaczenie polepszających się od 50 lat relacji katolicko-prawosławnych: „Kierowani Bożą miłością musimy razem dawać światu wiarygodne i skuteczne świadectwo Chrystusowego orędzia pojednania i zbawienia – podkreśla Papież. – Dzisiejszy świat bardzo potrzebuje pojednania, zwłaszcza że tyle krwi przelano w niedawnych atakach terrorystycznych. Módlmy się za ich ofiary i odnówmy zaangażowanie na rzecz trwałego pokoju, popierając dialog między różnymi tradycjami religijnymi”.

Ponadto Franciszek wyraża Bartłomiejowi uznanie dla jego zaangażowania ekologicznego. Znakiem nadziei nazywa wspólne odtąd dla prawosławnych i katolików obchody Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia 1 września. Zapewnia też o modlitwie za przygotowywany na przyszły rok Sobór Wszechprawosławny.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama