Opóźnienia w przygotowaniach Soboru panprawosławnego

Kolejny sygnał w sprawie opóźnienia planowanego na 21 stycznia spotkania zwierzchników wspólnot prawosławnych całego świata w Konstantynopolu (Stambule) popłynął z Patriarchatu Moskiewskiego.

Zdaniem przedstawiciela Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego ks. Igora Jakimczuka zebranie przygotowujące Powszechny Sobór Prawosławny powinno odbyć się w późniejszym terminie i nie w Konstantynopolu, ale w ośrodku tegoż patriarchatu znajdującym się na przedmieściu Genewy Chambésy.

Ks. Igor Jakimczuk wskazał na polityczne komplikacje w relacjach z Turcją jako przyczynę ewentualnego przeniesienia spotkania do Szwajcarii. Zastrzegł się, że na razie nie wydano żadnych oficjalnych oświadczeń w tej sprawie. Oficjalny dokument powinien ukazać się w najbliższych dniach. Ks. Jakimczuk przypomniał wypowiedzi swojego szefa metropolity Hilariona Ałfiejewa, który niejednokrotnie informował o trudnościach w przygotowaniach do Powszechnego Soboru Prawosławia. Również przewodniczący Wydziału ds. Kontaktów Kościoła ze Społeczeństwem i Mediami Władimir Legojda stwierdził brak porozumienia między patriarchatami w Moskwie i Konstantynopolu co do wielu ważnych kwestii w procesie przygotowawczym do rozpoczęcia Powszechnego Soboru Prawosławia mimo aktywnej wymiany poglądów i częstej korespondencji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama